Certifikáty

rozhodnuti_o_udeleni_akreditace

statni_ustav akreditace_1

akreditace_2

 

histologie osvedceni 2018

prodlouzeni_akreditace

EHK EHK
sukl certifikat
certifikat certifikat certifikat
certifikat


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami