Společnost CGB laboratoř a.s. podporuje Lékaře bez hranic.

Lékaři bez hranic

CGB laboratore podporuji lekare bez hranic

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami