Molekulární genetika

Činnost laboratoře molekulární genetiky v rámci CGB laboratoře a.s. v Ostravě byla zahájena na sklonku roku 2003. Od té doby až do současnosti se díky špičkovému technickému vybavení a personálnímu obsazení zařadila mezi nejmodernější laboratoře molekulární genetiky v České republice.

V současnosti nabízíme široké spektrum vyšetření jak dědičných, tak získaných onemocnění. Také provádíme vyšetření pacientů s nádorovými onemocněními a stanovení přítomnosti infekčních agens. V neposlední řadě nabízíme i rychlé vyšetření plodové vody na nejčastější aneuploidie chromosomů 13, 18, 21, X, Y – tzv. Amnio-PCR.

 


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami