Patologie

Je-li anatomie naukou o zdravém lidském těle, potom je patologie vědou o organismu nemocném.

Z toho vyplývá i poslání patologie, která pomáhá ostatním lékařům při stanovování správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole účinnosti probíhající léčby apod.

Základní význam patologie tedy spočívá v diagnostice a léčbě žijících pacientů a ne, jak se laická veřejnost mylně domnívá, v pitvách zemřelých.

Pitvy, které slouží především ke stanovení příčiny úmrtí, jsou i nadále součástí oboru, i když už v podstatně menší míře, než tomu bývalo dříve a tvoří jen malou část práce patologa. Souvisí to zejména s rozvojem nových diagnostických metod a jejich zdokonalováním.

 


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami