Personální obsazení


Jméno Pracovní zařazení Telefon / Mobilní telefon E-mail
Bc. Karolína Holá laborantka 595 700 173 / -
Prim. MUDr. Dušan Žiak primář oddělení patologie 595 700 991 / 602 749 577 ziak@pathology.cz
MUDr. Robert Ondruššek lékař 595 700 179 / 607 115 247 ondrussek@pathology.cz
MUDr. Pavel Hurník lékař 595 700 994 / - hurnik@pathology.cz
MUDr. Kateřina Prokešová lékař katerina.musilova@pathology.cz
MUDr. Ladislava Kučerová lékař ladislava.kucerova@pathology.cz
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc. lékař, konzultant - / 728 332 135 martin.tichy@pathology.cz
MUDr. Vlasta Tichá, CSc. lékař, konzultant vlasta.ticha@pathology.cz
MUDr. Jiří Krtička lékař, konzultant krticka@pathology.cz
Eva Hošková vedoucí laborantka, cytoscreener 595 700 171 / 606 188 018 hoskova@pathology.cz
Věra Dolinová laborantka imuno 595 700 163 / -
Bc. Andrea Jalůvková, CT-IAC laborantka, cytoscreener 595 700 172 / -
Mgr. Jarmila Šustíková, CT-IAC cytoscreener 595 700 992 / - sustikova@pathology.cz
Mgr. Tereza Kuchařová laborantka 595 700 173 / -
Kateřina Czudková laborantka patologie 595 700 173 / -
Lucie Hrabovská laborantka 595 700 173 / -
Anna Mucha laborantka imuno 595 700 173 / -
Martina Klosová laborantka, cytoscreener 595 700 172 / -
Bc. Kateřina Babušková laborantka 595 700 173 / -
Hana Kilčická laborantka, cytoscreener 595 700 172 / 602 738 117 kilcicka@pathology.cz
Alena Lenártová sanitářka 595 700 173 / -
MUDr. Barbora Mičulková lékař 595 700 112 / - miculkova@pathology.cz
Bc. Iva Gajdičiarová laborantka 595 700 173 (174) / -
MUDr. Pavel Formánek lékař - / 603 519 501
Kvetoslava Jarčušková laborantka 595 700 173 / -
Pavla Karczmarczyková laborantka 595 700 163 / -
MUDr. Fádi Fakhouri lékař 595 700 993 / - fakhouri@pathology.cz
Jana Klinderová sanitářka
Romana Matlaková laborantka, cytoscreener 596 713 815 / -

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami