Prohlášení společnosti CGB laboratoř a.s. k nepravdivým a zavádějícím tvrzením v médiích

Prohlášení společnosti CGB laboratoř a.s.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami