Publikační činnost

2013


Dvořáčková Jana.
Cytologie pankreatu, manuál EUS-FNA on site,Maxdorf 2013, ISBN 978-80-7345-320-6
J. Dvořáčková, J. Žmolíková, J. Mužík, M. Uvírová.
Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí Onkologie 2/2013, ISSN 1802-4475, Původní vědecký článek v časopise
J. Dvořáčková, J .Mačák, P. Mašek, D. Feltl, J. Žmolíková.
Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii cyberknifem Onkologie 2/2013, ISSN 1802-4475, Původní vědecký článek v časopise
Dvořáčková Jana, Šimová Jarmila, Kubová Barbora, Uvírová Magdalena, Žmolíková Jana, Konvalinka David, Urbanovská Irena, Jalůvková Michaela, Měch Radek, Žebráková Iveta, Hopenštoková Andrea, Mazurová Jana, Leszek Trombík.
Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem, zasláno k recenznímu řízení – Onkologie, květen 2013
M. Kliment, O. Urban, M.Loveček, M. Straka, D. Žiak, P. Falt, P. Fojtík, J. Dvořáčková.
Endoskopicky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solidních pankreastických más – presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov Gastroenterologie a hepatologie No 5 (2013)
Hurník , KREJČÍŘOVÁ.
Histochemický průkaz těžkých kovů v lidské placentě. Morfologie v Čechách a na Slovensku II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. s. 27-31, 5 s. ISBN 978-80-7464-364-4.
Zidlik Vladimir, MUDr., Ondrussek Robert, MUDr.
On site endoscopic ultrasound – guided fine needle aspiration (EUS-FNA) cytology of extrapancreatic lesions Acta cytologica, 57(suppl 1) 1-172 (2013), ISSN 0001-5547, e-ISBN 378-3-318-02426-5
Vladimir Zidlik, Svetlana Brychtova, Dusan Ziak, Jana Dvorackova, Magdalena Uvirova
Nestin: marker of angiogenesis and possible prognostic factor of the tumor growth Biomedical Papers, Volume 157, Supplement 2, October 2013, ISSN 1213-8118, e-ISSN 1804-7521
J.Nieslanik, M.Uvirova, J. Dvorackova, D. Ziak, I. Ferak , D. Konvalinka, J. Zmolikova1, S. Laciok1, R. Ondrussek1, V. Zidlik1,
Frequency and immunohistomorphological profile of the lung adenocarcinomas with activating mutations of the epidermal growth factor receptor (EGFR) gene in 494 non-small cell lung carcinomas (NSCLC) . Poster na Evropském sjezdu patologů v Lisabonu ve dnech 30.8. – 4.9.2013.
Dusan Ziak1,2, Vladimir Zidlik1, Jana Dvorackova1,2, Magdalena Uvirova1
BENEFIT OF INTRAOPERATIVE EXAMINATION OF BREAST SPECIMENS. APIAP Congress of pathology, Busan Jížní Korea, 5.-8.9.2013
K. Zezulková, M. Kliment, P. Falt, P. Fojtík, E. Kundrátová, O. Mikolajek, M. Hanousek, K. Reiterová, D. Žiak, O. Urban
Endosonography-Guided Fine-Needle Aspiration versus Key-Hole biopsy in Diagnostics od Gastric Submucosal Tumors – a randomized study United european gastroenterology, ueg week, Berlín, 2013
M. Kliment, O. Urban, A. Boday, D. Žiak, M. Loveček, M. Straka, P. Fojtík, P. Falt, F. Jalůvka, J. Dvořáčková
K-RAS, CEA AND CYTOLOGICAL ANALYSIS OF CYST FLUID ASPIRATE OBTAINED BY EUS-FNA IN DIAGNOSING PANCREATIC CYSTIC NEOPLASIA Panematology 2013
Jana Zmolikova, Magdalena Uvirova, Jan Muzik, Petr Buzrla, Irena Urbanovska, Jana Dvorackova
Fluorescence in situ Hybridization as a Tool in the Diagnosis of Ambiguous Melanocytic Lesions 9th European Cytogenetics Conference, Dublin, 28.6.-2.9.2013
Jana Zmolikova, Magdalena Uvirova, Irena Urbanovska, Petr Buzrla, Jana Dvorackova
Fluorescence in situ hybridization in the diagnosis of ambiguous melanocytic lesions Biomedical Papers, vol. 157, sup. 2, October 2013
Irena Urbanovska, Jana Dvorackova, Jana Zmolikova, Magdalena Uvirova, Radmila Tomanova, Petr Buzrla, Tomas Palecek, Jiri Drabek
An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade Biomedical Papers, vol. 157, sup. 2, October 2013
Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Irena Urbanovská, Jana Žmoliková, Sylva Pitronová, Radek Měch, David Konvalinka, Jana Dvořáčková
Analysis of potential predictive biomarkers (mutations of BRAF, PIK3CA gene, PTEN expression and EGFR gene amplification) for resistance to anti-EGFR therapy in metastatic colorectal cancer patients, Biomedical Papers, Vol. 157, Supplement 2, 2013.
Kubová Barbora, Šimová Jarmila, Uvírová Magdalena, Urbanovská Irena, Konvalinka David, Radek Měch, Mazurová Jana, Hopenštoková Andrea, Dvořáčková Jana
KRAS, BRAF and PIK3CA mutations and KRAS-LCS6 polymorphism in the binding site of let-7 microRNA to the 3´UTRregion of KRAS gene in Czech patients with colorectal cancer, květen 2013, European Society of Human Genetics (ESHG)
D. Konvalinka, I. Urbanovská, M. Uvírová, J. Šimová, J. Mazurová, R. Měch, B. Kubová, A. Hopenštoková, J. Dvořáčková
Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci cervikálního karcinomu, Konference ČSLGS, Ostrava, 30.5. 2013; přednáška
Kubová Barbora, Šimová Jarmila, Uvírová Magdalena, Urbanovská Irena, Konvalinka David, Radek Měch, Mazurová Jana, Hopenštoková Andrea, Dvořáčková Jana
Prevalence of KRAS-LCS6 polymorphism (rs61764370) within three different type of tumours (breast, colorectal and non small cell lung cancer (NSCLC). A study of Czech population, European cancer congress (ECCO), zaří 2013, Amsterdam, poster
Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Sylva Pitronová, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Radek Měch, Andrea Hopenštoková, Jana Mazurová, Iveta Žebráková, Kateřina Benková, Martina Kubošová, Robert Ondruššek, Jana Dvořáčková
Alterace PI3K signální dráhy a SNP (KRAS-LCS6, rs61764370) u pacientek s karcinomem prsu, IX. Diagnostic, Predictive and Experimental ONCOLOGY Days, 21.-22. listopadu 2013, Olomouc, poster
Kubová Barbora, Šimová Jarmila, Uvírová Magdalena, Dvořáčková Jana, Konvalinka David, Urbanovská Irena, Měch Radek, Žebráková Iveta, Hopenštoková Andrea, Žiak Dušan, Ondruššek Robert
Somatické mutace v PIK3CA genu u pacientek s karcinomem prsu, Morfologie v Čechách a na Slovensku II., ISBN 978-80-7464-364-4, 2013
Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová
Molekulární genetika v gynekologii, přednáška – seminář gynekologů, Hlučín, 11.12.2013
I. Urbanovská, D. Konvalinka, M. Uvírová, R. Tomanová, P. Buzrla, D. Marková, T. Paleček, J. Dvořáčková, J. Drábek
An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade, 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemismy, 99th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology , 26.4-27.4.2013, Olomouc poster
J. Žmolíková, I. Urbanovská, M. Uvírová, J. Dvořáčková
Molekulárně genetické změny u Barrettova jícnu. Celostátní konference ČSGLS, Ostrava, 30.5.2013 přednáška, prezentace na konferencích, z nichž nebyl vydán sborník
I. Urbanovská
Využití FISH při diagnostice mozkových nádorů, Celostátní konference ČSGLS, Ostrava, 30.5.2013 přednáška
D. Konvalinka, I. Urbanovská, M. Uvírová, J. Šimová, J. Mazurová, R. Měch, J. Dvořáčková
Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci cervikálního karcinomu, 44. celostátní konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP, Rožnov p. Radhoštěm, 19.4. 2013; přednáška
D. Konvalinka, I. Urbanovská, J. Žmolíková, M. Uvírová, D. Žiak, A. Hopenštoková
Molekulárně genetická a cytogenetická analýza nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), Genetická analýza v rutinní praxi, Olomouc, 22.5. 2013; přednáška
Projekty, granty:
2011-2013, AGEL Grant: Analýza mutací ve vybraných genech (BRAF, PIK3CA) signální dráhy EGFR receptoru, imunohistochemická analýza exprese PTEN proteinu v souvislosti s vnímavostí resp. odpovědí pacientů na léčbu pomocí monoklonálních protilátek proti EGFR u mCRC

2012-2013, Projekt Moravskoslezského kraje (MSK) – kód programu: 01841/2012/RRC Kolorektální karcinom – molekulárně genetická analýza vybraných genů

2013, SGS Projekt LF OU – (SGS 07/LF/2013) – Studium molekulárně genetických alterací signální dráhy PI3K u pacientek s karcinomem prsu Obhajoba SGS projektu, J. Šimová, prezentace LF OU, 23.1.2014

2012

Dvořáčková J., Kukutchová J., Ústav patologie FN Ostrava, LF Ostravská Univerzita, VŠB-TU Ostrava:
Částice kovů ve vzorcích lidských tkání a tělních tekutin, 10. Sympozium – Aktuality v dětské intentivní péči,24.1.2012 , přednáška
Kukutchová J., Dvořáčková J., VŠB-TU Ostrava, Ústav patologie FN Ostrava, LF Ostravská Univerzita:
Zdravotní rizika nanomateriálů, 10. Sympozium – Aktuality v dětské intentivní péči,24.1.2012 , přednáška

2011

MačákJ., Dvořáčková J., Uvirova M., Kuglik P.
Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia with Merkem cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors, Cesk. Patol 2011; 47(3): 118–121, článek
Žiak D.
Benigní reaktivní mezoteliální hyperplázie
Meziregionální sklíčkový seminář CGB a FN, 2/2011, přednáška
Žiak D.,Dvořáčková J.,Uvírová M.,Šímová J.,Konvalinka D.
Vyšetřování aktivačních mutací EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic. Naše zkušenosti v CGB laboratoři
Seminář mladých patologů Litomyšl 2011, poster
D. Konvalinka, P. Mičaníková, I. Urbanovská, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková, J. Všetička, E. Šilhánová
Molekulárně genetická diagnostika Smith-Lemli- Opitzova syndromu, 11.-13.5. 2011, Dědičné metabolické poruchy, Mikulov, poster
Žebráková I., Uvírová M., Šimová J., Konvalinka D.
Analýza mutáci v EGFR géne u pacientov s nemalobunečným karcinómom plúc (NSCLC), ČSGL konference Č. Budejovice 26.-27.5.2011, přednáška
Šimová J., Kubová B., Jalůvková M., Uvírová M., Konvalinka D.,Žebráková I., Žiak D., Dvořáčková J.
EGFR gene mutation testing in non-small cell lung cancer (NSCLC), 28.-31.5. 2011, European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam, Nizozemsko, poster
Žmolíková Jana, J. Šimová, B. Kubová, R. Skalíková, V. Heinzová, J. Adamová, M. Tichý, M. Uvírová, J. Dvořáčková
Delece dlouhého ramena chromosomu 5 u pacienta s esenciální trombocytémií
XXVI. Olomoucké hematologické dny, poster
Urbanovska I., Uvirova M., Dvorackova J., Buzrla P., Palecek T.
Molecular cytogenetic and molecular genetic methods in brain tumors, 2.-6.7 2011, 8th Euroopean Cytogenetic Conference, Porto, Portugalsko, poster
Pitronová S., Marková D., Urbanovská I., Skalíková R., Všetička J.,Uvírová M., Dvořáčková J.
The late identification of derivate chromosomes 14 and 18 in stigmatized children (case report). 8 th Europen Cytogenetics Conference, Porto/Portugal, 2.- 6.7.2011, poster
Uvírová M., Žmolíková J., Šimová J., Marková D., Skalíková R., Jalůvková M., Štrossová N.
Úloha biomarkerů v léčbě solidních nádorů
Celostátní sjezd SLG a 44. Výroční cytogenetická konference, 7.-9.9.2011, přednáška
Žiak D.
Měkké tkáně známe i neznáme
Certifikovaný kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch, vzdělávací projekt z fondů EU
Září 2011, přednáška
Žiak D., Dvořáčková J., Uvírová M., Polášková J., Čegan M., Čeganová L., Kliment M., Urban O.
EUS FNA cytological diagnosis of cystic lesions of the pankreas.
36th European Congress of Cytology İstanbul, Turkey September 22-25, 2011, poster
J. Žmolíková, M. Uvírová
Molekulárně genetické změny u melanocytárních lézí
Mezioborový seminář nemocnice Nový Jičín, 10/2011, přednáška
Urbanovská I., Šimová J., Uvírová M., Dvořáčková J., Buzrla P., Paleček T, Drábek J.
Detekce genetických a epigenetických změn u multiformního glioblastomu, Izakovičův memoriál, 6.-7.10.2011, Spišská Nová Ves, Slovensko, poster
D.Marková, R.Skalíková, J.Žmolíková, N.Štrossová, J.Kopečková, S.Pitronová, M.Uvírová, J.Dvořáčková
Význam mezioborové spolupráce při vyšetřování tkání ze spontánních abortů.
10.11.2011, XII. konference prenatální diagnostiky, Olomouc,, přednáška
Urbanovská I., Jalůvková M., Šimová J., Uvírová M., Dvořáčková J., Všetička J., Šilhánová E., Kyselová K.
Prenatální molekulárně genetická diagnostika Smith – Lemli – Opitz syndromu, 10.11.2011, XII. konference prenatální diagnostiky, Olomouc, přednáška
J. Žmolíková, D. Konvalinka, J. Šimová, M. Uvírová
Lidské papillomaviry, cervikální karcinom a možnosti detekce HPV
Seminář Přerov, 11/2011, přednáška
Kubová B., Šimová J., Konvalinka D., Žmolíková J., Urbanovská I., Jalůvková M., Uvírová M., Žebráková I., Dvořáčková J.
Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – zkušenost naší laboratoře
VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 9-11.12.2011 , poster
Šustíková J., Dvořáčková J., Uvírová M., Židlík V., Dopitová P., Žiak D., Urban O., Kliment M.
PROBLEMATICKÉ DIAGNÓZY PŘI ENDOSKOPICKÉ ULTRASONOGRAFICKY NAVIGOVANÉ TENKOJEHLOVÉ ASPIRAČNÍ BIOPSII PANKREATU (EUS-FNA)
(poster XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti
histologických laborantů), 9-11.12.2011, poster
Žiak D.
Atypický fibroxantom versus spindle cell squamous cell carcinoma
Sklíčkový seminář MN Ostrava Fifejdy, Prosinec 2011, přednáška
Šimová J., Kubová B., Janáková T., Uvírová M., Urbanovská I., Jalůvková M., Konvalinka D., Žebráková I., Dvořáčková J.
Mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem, 24.-25.11. 2011, XV. Celostátní konference DNA diagnostiky, Praha

2010

Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Žiak D., Nieslanik J.
Imunohistochemické vyšetření u CA prsu, Seminář Onkologiuckého centra J.G. Mendela, Nový Jičín, leden 2010
Urban O., Kliment M., Fojtík P., Falt P., Orhalmi J., Čegan M.
High frequency EUS miniprobe staging for superficial colorectal neoplasias : The utility and impact on patients management. (abstrakt), Digestive Disease Week 2010, New Orleans
Čeganová L., Čegan M., Dvořáčková J. Žiak D., Nieslanik J., Kliment M. , Urban O.
Diagnostické nástrahy při EUS-FNA biopsii pankreatu, XIX.CYTOL OGICKÝ DEN Sanatorium Helios, Brno
Urbanovská I., Dvořáčková J., Buzrla P., Uvírová M., Jalůvková M.,Šimová J.
Současné možnosti molekulárně cytogenetické a molekulárně genetické analýzy u nádorů mozku, 15.-16.1.2010, Horský hotel Soláň
Čeganová L.
DIAGNOSTIKA PROBLEMATICKÝCH MELANOCYTÁRNÍCH LÉZÍ, Bioptický seminář FN Ostrava 2010
I. Urbanovska , M. Jaluvkova , M. Uvirova , J. Dvorackova , P. Buzrla , T. Palecek
Chromosomal Abnormalities of Brain Tumors – two years experience with cytogenetic analyses, The 6thSympozium &Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, 23.-24.4.2010, Olomouc, poster
I. Urbanovska, M. Jaluvkova, M. Uvirova, J. Dvorackova , P. Buzrla, T. Palecek
Chromosomal Abnormalities of Brain Tumors – two years experience with cytogenetic analyses, 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors, Nijmegen, 3.-6. června 2010, Holandsko, poster
M. Uvirova, J. Dvorackova, D. Konvalinka
From human papillomaviruses and cervical carcinoma to HPV detection. Intercongress meeting of the European Society of Pathology, 31.8.-3.9.2010, Krakow, Polsko (poster)
I. Urbanovska, M. Jaluvkova, M. Uvirova, J. Dvorackova , P. Buzrla, T. Palecek
Chromosomal Abnormalities of Brain Tumors – two years experience with cytogenetic analyses, 43. výroční cytogenetická konference, 8.-10.9.2010, Sepetná, poster
Urbanovská I., Uvírová M., Jalůvková M., Šimová J., Dvořáčková J.1, Buzrla P.,Paleček T.
Využití FISH u nádorů mozku – přednáška, Workshop Kreatech, 30.9.2010-1.10.2010
A. Jalůvková, M. Klosová
Cytologická a histologická korelace při screeningu karcinomu děložního čípku, 18. sjezd České spol. histologických laborantů, Ostrava, 1.- 2.10. 2010, Cytologický den, Brno, 23.9.2010. Poster
Konvalinka D., Šimová J., Jalůvková M., Uvírová M., Dvořáčková J.
Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC), 25.-26.11. 2010, XIV. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno

2009

Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Uvírová M., Nieslanik J., Sterba J. sen., Ziak D.
Morfologické změny karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii., Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden 2009
Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Uvírová M., Nieslanik J., Sterba J. sen., Ziak D.
Morfologické změny karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii., Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden 2009
Konvalinka D., Dvořáčková J., Uvírová M.
Lidské papillomaviry, cervikální karcinom a možnosti detekce HPV. Seminář CGB laboratoře pro gynekology, Bruntál, 25.2.2009
Urbanovská I., Šimová J., Uvírová M., Dvořáčková J., Čegan M., Nieslanik J., Kubová B.
Molecular genetic investigation of breast carcinoma, The 5rd Symposium&Workshop on Molecular Patology, 24.-25.4. 2009 Olomouc
Dvorackova J, Uvirova M, Buzrla
Application of the FISH Method in Diagnosing Malignant melanoma, 7-th World Congress on Melanoma, Vídeň, 12.-16.5.2009
Konvalinka D., Dvořáčková J., Marková D., Uvírová M., Šimová J., Urbanovská I.
From human papillomaviruses & cervical carcinoma to HPV detection. European Human Genetics Conference 2009, Vienna, Austria, 23. – 26.5.2009 (poster); Eur J Hum Genet 2009; 17:171 (P06.026), suppl 2 (abstract)
I.Urbanovská, B. Kubová, R.Skalíková, M.Uvírová, J. Dvořáčková
Molecular genetic investigation of breast carcinoma, 7th European Cytogenetics Conference , 4.-7.7.2009, Stockholm
J.Dvorackova, I.Urbanovska, M.Uvirova, P.Buzrla
Chromosomal Abnormalities of Brain Tumors: Cytogenetic Analyses of 54 Patients , Twelve-month Experience , 22- th European Congress of Pathology, 4.-9. 9.2009, Florencie
Konvalinka D., Dvořáčková J., Uvírová M., Šimová J., Urbanovská I.
From human papillomaviruses & cervical carcinoma to HPV detection. XX. Izakovičov memoriál, Terchová, Vrátna dolina, Slovensko, 8. – 9.10. 2009
Uvírova M.
Možnosti molekulárně genetických vyšetření melanomových lézí. Olomouc, 10.11.2009
M.Uvírová M., Dvořáčková J.,Nieslanik J., Urbanovská I., Čeganová L
Využití metody FISH u diagnosticky obtížných melanocytárních lézí – kazuistika, V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc ,25.-27.11.2009
Urbanovská I., Uvírová ., Jalůvková M., Šímová ., Konvalinka D., KubováB., Žebráková I. ,DvořáčkováJ., Buzrla P.
Současné možnosti molekulárně cytogenetické a molekulárně genetické analýzy u nádorů mozku, 26.-27.11.2009 , XIII. Konference DNA diagnostiky
Žiak D
Sesilní pilovitý adenom Mezikrajský seminář FN Ostrava a CGB, únor 2009
Žiak D., Dvoráčková J., Nieslanik J., Čegan M.
Immunohistochemical study of the apoptotic and proliferative mechanisms of the colorectal sessile serrated adenoma. 22 Evropský kongres patologie Florencie září 2009
Sustikova J., Dvorackova J., Ceganova L., Cegan M., Ziak D., Nieslanik J.
GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR OF EPIGASTRIUM : A DIAGNOSIS FROM FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY. 35 Evropský cytologický kongres Lisabon 2009
Urbanovská I.,Uvírová ., Jalůvková M., Šimová J., Konvalinka D.,KubováB., Žebráková I. ,DvořáčkováJ., Buzrla P.
Současné možnosti molekulárně cytogenetické a molekulárně genetické analýzy u nádorů mozku, 26.-27.11.2009 , XIII. Konference DNA diagnostiky
Urban O., Fojtík P., Kliment M., Janík D., Čegan M., Bužga R.
Endoskopická submukozní disekce časného karcinomu žaludku. Endoskopie, 2008, 17(3-4):82-84
Cegan M.
lipid rich carcinom prsu. II. Meziregionální bioptický seminář FNsP+CGB, únor 2009
M. Kliment, O. Urban, P. Fojtík, P. Falt, M. Cegan, R. Havlik, M. Lovecek, M. Straka, F. Jaluvka
EUS – FNA OF PANCREATIC MASSES: THE UTILITY AND IMPACT ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS – A PROSPECTIVE STUDY, UEGW/WCOG GASTRO 2009 November 21 – 25, 2009 London/United Kingdom
Čegan M., Dvořáčková J.
Peroperační vyšetření sentinelové uzliny, seminář FNO, listopad 2009

2008 – nejvýznamnější

Dvořáčkova J., Čegan M., Čeganová L., Uvírová M., Tichý M., Štěrba J., Žiak D.
An Unusual Variant of Nodular Form of Kaposi Sarcoma (Free papers,volume ISBN 978-88-7587-447-6, CD ISBN 978-88-7587-448-3).
Dvořáčková, J.
Histomorphological transformation of the auricular cartilage after carbon dioxide laser-assisted Mustardé otoplasty. An experimental study, Lasers in Medical Science, ISSN 0268-8921.
Čeganová L., Konvalinka D., Dvořáčková J., Čegan M., Uvírová M., Nieslanik J., Hošková E., Šustíková J.
HPV testing: Correlations of molecular biology methods, immunohistochemistry and immunocytochemistry. Central European Journal of Public Health 2008;16:S54, ISSSN 1210-7778.
Skalíková R., Konvalinka D., Dvořáčková J., Všetička J., Uvírová M., Urbanovská I., Šimová J., Kopečková J.
Rare case of structural abberation of chromosome 18. European Human Genetics Conference 2008, Barcelona, Spain, 31.5. – 4.6.2008 (poster); Eur J Hum Genet 2008; 16:188 (P03.66), suppl 2 (abstract).
Šimová J., Marková D., Dvořáčková J., Urbanovská I., Čegan M., Konvalinka D.
Molecular genetic diagnostics of celiac sprue from frozen biopsy material and significance of multi–disciplinal cooperation. ESHG conference, Francie.
Urban O., Sokol L. A., Kliment M., Fojtík P. , Straka M., Čegan M.
Epithelioid leiomyosarcoma : A rare cystic tumour of the pankreas. Endoscopy (v tisku).
Hes F.J., Nielsen M., Bik E.C., Konvalinka D., Wijnen J.Th., Bakker E., Vasen H.F.A., Breuning M.H., Tops C. M.J.
Somatic APC Mosaicism: An Underestimated Cause Of Polyposis Coli. Gut 2008;57:71-76.
Vrtěl R., Filipová H., Vodička R., Voutsinas G., Konvalinka D., Šantavá A., Šantavý J.
DNA diagnostics in tuberous sclerosis-development of reliable and econonomical test. European Human Genetics Conference 2008, Barcelona, Spain, 31.5. – 4.6.2008 (poster); Eur J Hum Genet 2008; 16:355 (P06.290), suppl 2 (abstract).
Čeganová L., Čegan M., Dvořáčková J., Janásková T., Kiša I., Nieslanik J., Šustíková J.
A Primary Papillary Carcinoma of the Lung: A Case Report of a Rare Lung Neoplasm Diagnosed by Cytological Smear and Microbiopsy. 34-th european cytological congress, Rovaniemi, Finland.
Uvírová M., Dvořáčková J., Buzrla P.
Multi-Colour FISH – Suitable Instrument in Diagnosing Malignant Melanoma, Abbott Molecular Xplore Newsletter, 7/2008.

2007

Dvořáčková, Uvírová
A Molecularly Genetic Determination of Prognostic Factors of the Prostate Cancer and Their Relationships to Expression of Protein p27kip1, Neoplasma 2/2007, 54 /přijato do tisku VI/2006/
J.Dvořáčková, , M.Uvírová, A.Nedbálek, I.Žebráková
The Application of the FISH Method in Bladder Cancer Diagnostics and Monitoring. 16th International Congress of Cytology Vancouver, Kanada
Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L, Heroková J., Štěrba J.
Rok zkušeností se zavedením peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u CA prsu. Brno,Sborník abstrakt – Onkologie v gynekologii a mammologii, ISBN 978-80-87086-00-1
Falt P, Kliment M, Fojtík P, Urban O, Mrázek T, Holéczy P, Čegan M, Kudělka L.
Aktinomykóza napodobující Crohnovu chorobu, Čs. Gatroenterol a hepatol., (v tisku)
Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Tichý M., Tichá V., Uvírová M., Štěrba J. st., Žiak D.
Nodulární forma Kaposiho sarkomu, kazuistiska, Litomyšl, 2007
Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Heroková J., Štěrba J., Žiak D.
A Peroperative Examination of Sentinel Lymph node in Breast cancer : …to be or not to be…, Istanbul, 21-st European IAP Congress
Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Heroková J., Štěrba J. sen., Žiak D.
eroperative touch imprint cytology vs Frozen Section Biopsy of Sentinel Lymph Node in Breast Cancer : Our Experiences, XXXIII European Congress Of Cytology, Madrid, October 2007, poster
Čegan M., Dvořáčková J., Čeganová L., Štěrba J. st., Žiak D.
Viscerální forma Buergerovy nemoci – kazuistika a přehled literatury – do tisku ČS patologie
Šimová J., Marková D., Dvořáčková J., Urbanovská I, Čegan M., Konvalinka D.
Molecular genetic diagnostics of celiac sprue from frozen biopsy material and significance of multi–disciplinal cooperation. ESHG conference, Francie, červen 2007
Čegan M., Čeganová L., Dvořáčková J., Vavrečková M., Žiak D.
Pseudodysplastic Changes of Uterine Cervix : Cytologic and Bioptic Correlations, European Congress Of Cytology, Madrid, October 2007
Urbanovská I, Dvořáčková J., Čegan M., Šimová J., Konvalinka D., Pitronová S., Žebráková I.
Significance of multidisciplinal cooperation in diagnostics of celiac disease and lactose intolerance. The 3rd Symposium&Workshop on Molecular Patology,4.-5.5. 2007 Olomouc
Konvalinka., Dvořáčková J., Šimová J., Urbanovská I.
Human papillomaviruses, cervical carcinoma and question about the diagnostics. The 3rd Symposium&Workshop on Molecular Patology,4.-5.5. 2007 Olomouc
Hes F.J., Nielsen M., Bik E.C., Konvalinka D., Wijnen J.Th., Bakker E., Vasen H.F.A., Breuning M.H., Tops C. M.J.
Somatic APC Mosaicism: An Underestimated Cause Of Polyposis Coli. Gut Online, http://gut.bmj.com/cgi/content/abstract/gut.2006.117796v1
Igor Janík, Jana Dvořáčková
Experimentální studie hojení vaporizované chrupavky ucha králíka. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku 2007, 1 (2):99-101, ISSN 1337-2181
Kollárová H., Pektor R., Šmajstrla V., Dvořáčková J., Shonová O., Janoutová G., Janout V.
Rutinní biopsie z duodena prvováděná během gastroskopie – jedna z možností vyhledávání asymptomatické celiakie. Čes. A Slov.Gastroent a Hepatol 2007, 61 (5).
Dvořáčková J.,Uvírová M., Štěrba J., Čegan M., Nieslanik J.,Nedbálek A.
Stanovení nezávislých prognostických faktorů karcinomu prostaty na základě analýzy proliferační aktivity jeho buněk ve vztahu k expresi některých imunohistochemických znaků a výskytu sledovaných genetických abnormalit. AGEL ACADEMY, ročník 1, č.0, listopad 2007
Dorociaková M.,Dvořáčková J.,Kopečková J.
Prenatální diagnostika v cytogenetické laboratoři, Odborná konference pro zdravotní laboranty ÚKH FNsP Ostrava, 21.2.2007

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami