Publikační činnost

Publikační a vzdělávací činnost lékařů patologie CGB Laboratoře za rok 2019

 

Postery, abstrakta a články:

 1. MALANÍK J., KOVÁŘ., DAŇKOVÁ KUČEROVÁ J., DVOŘÁČKOVÁ J., ŽIAK D., ČALPYGIN K.: Vejcovody – uterotubární junkce v hysteroskopickém obraze, Gynekologie a Porodnictví, 2019, 3 (4), pp 250-253. ISSN: 2533-4689 

 2. KOVÁŘ P., DAŇKOVÁ KUČEROVÁ J., DVOŘÁČKOVÁ J., ŽIAK D.: Nitroděložní tělíska a LNG-IUS, Gynekologie a Porodnictví, 2019, 3 (3), pp 152-162. ISSN: 2533-4689

 3. PONCZOVÁ L., KOVÁŘ P., DAŇKOVÁ KUČEROVÁ J., DVOŘÁČKOVÁ J., ŽIAK D.: Cévní změny na endometriu v hysteroskopickém obraze, Gynekologie a Porodnictví, 2019, 3 (2), pp 123-133. ISSN: 2533-4689

 4. PUTNOVÁ B., HURNÍK P., JEKL V., ŽIAK D., MACHOŇ V., ŠKORIČ M., STRÁNKSÝ J., ŠTEMBÍREK J., Effect of human adipose-derived regenerative cells on temporomandibular joint healing in immunodeficient rabbits, Acta Veterinaria Brno, 2019, 88 (1), pp 49-56. ISSN: 0001-7213

 5. ŠRUBAŘ J., ŽIAK D.: Leukoplakie dutiny ústní, Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2019, 29 (2), pp 37-39. ISSN: 1212-6152

 6. KOVÁŘ P., DAŇKOVÁ KUČEROVÁ J., DVOŘÁČKOVÁ J., ŽIAK D.: Chronická endometritis, Gynekologie a Porodnictví, 2019, 3 (1), pp 250-253. ISSN: 2533-4689

 7. URÍK D., HURNÍK P., ŽIAK D., MACHAČ J., ŠLAPÁK I., MOTYKA O., JABANDŽIEV Petr.: Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children, International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2019, 122, pp 111-116. ISSN: 0165-5876

 8. HURNÍK P., ŽIAK D., DLUHOŠOVÁ J., ŽIDLÍK V., UVÍROVÁ M., URBAN O., DVOŘÁČKOVÁ J., NOHÝNKOVÁ E.: Another case of coincidental Giardia Infection and pancreatic cancer, Parasitology international, 2019, 71, pp 160-162. ISSN: 1383-5769

 9. GEDEONOVÁ D., ŠTEMBÍREK J., HURNÍK P., PSOTOVÁ P., KOZAKOVIČOVÁ V., UHŘÍKOVÁ T., KARAS R., STRÁNSKÝ J.: Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti pro praktické lékaře, Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2019, 29 (1), pp 35-40. ISSN: 1212-6152

 10. ČABANOVÁ K., HRABOVSKÁ K., MATĚJKA P., DĚDKOVÁ K., TOMÁŠEK V., DVOŘÁČKOVÁ J., KUKUTSCHOVÁ J.: Settled iron-based road dust and its characteristics and possible association with detection in human tissues, Enviromental science and pollution research international, 2019, 26 (3), pp 2950-2959. ISSN: 0944-1344

 11. ŽIDLÍK V., UVÍROVÁ M., ONDRUŠŠEK R., DVOŘÁČKOVÁ J., BRYCHTOVÁ S.: Změny angiogeneze a imunitních regulací ve stromálním mikroprostředí kožních melanomů, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, 2019, 55-64 (3), pp 170-175. ISSN: 1210-7875

 12. KAMARÁD V., CHYLIKOVÁ J., DVOŘÁČKOVÁ J., ČÍŽKOVÁ K, LACEY H.: Adipocyte size in morbidity obese women and its relation to type 2 diabetes, Acta medica martiniana, 2019, 19 (2), pp 45-50. ISSN: 1335-8421

 13. KUPKA T., NOVOTNÝ I., KUNOVSKÝ L., UVÍROVÁ M., BLAHO M., DVOŘÁČKOVÁ J., DÍTĚ P.: Idiopatický střevní zánět a 1. typ autoimunitní formy pankreatitidy: kazuistika, Vnitřní lékařství, 2019, 65 (7-8), pp 520-523. ISSN: 0042-773X

 14. MĚCH R., ŽMOLÍKOVÁ J., URBANOVSKÁ I, MOTYKA O., ŠIMOVÁ J., PITRONOVÁ S., CVEK J., LIPINA R., UVÍROVÁ M., DVOŘÁČKOVÁ J.: Molekulárně genetické testování gliomů, Klinická onkologie, 2019, 32 (Suppl. 1), pp 117. ISSN: 0862-495X

 15. GATĚK J., KOSÁČ P., RATAJSKÝ M., DUBEN J., DUDEŠEK B., ZABOJNÍKOVÁ M., VÁŽAN P., VRÁNA D., HOLÍK P.: Individuální přístup v léčení karcinomu prsu u seniorů, Klinická onkologie, 2019, 32 (Suppl. 1), pp 73-74. ISSN: 0862-495X

 16. ZOUNDJIEKPON V., FALT P., FOJTÍK P., KUNDRÁTOVÁ E., MIKOLÁJEK O., HANOUSEK M., REITEROVÁ K., ŽIAK D., BOLEK M., TCHIBOZO A., KLIMENT M., URBAN O.: Endosonography-Guided Fine-Needle Aspiration versus „Key-Hole Biopsy“ in the diagnostics of upper gastrointestinal subepithelial tumors. A prospective randomized interventional study, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc, CR, 2019, Apr 17, doi: 10.5507/bp2019.013

 17. KOLEK M., DVOŘÁČKOVÁ J., MOTYKA O., BRÁT R.: Cardiac papillary fibroelastomas: A 10-year single-center surgical experience and long-term echocardiographic follow-up study, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc, CR, 2019, Nov 18, doi: 10.5507/bp2019.053

 18. PAVLÍČEK J., TAUBER Z., KLÁSKOVÁ E., ČÍŽKOVÁ K., PROCHÁZKA M., DELONGOVÁ P., ŠTEFUNKO B., SZOTKOVSKÁ I., DVOŘÁČKOVÁ J., GRUSZKA T.: Congenital fatal heart defect – an agreement between fetal achocardiography and autopsy findings, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc, CR, 2019, Sep 23, doi: 10.5507/bp2019.042

 19. DÍTĚ P, NOVOTNÝ I, DVOŘÁČKOVÁ J., KIANICKÁ B, BLAHO M., SVOBODA P., UVÍROVÁ M., ROHAN T., MAŠKOVÁ H., KUNOVSKÝ L.: Pancreaqtic solid focal lesions: Differential diagnosis between autoimune pancreatitis and pancreatic cancer, Digestive Disease. 2019, 37 (5), pp 416-421, doi: 10.1159/000499762

 20. CHYLIKOVÁ J, DVOŘÁČKOVÁ J., ČÍŽKOVÁ K., LACEY H., KAMARÁD V.: Macrophages of the subcutaneous and omental fatty tissue in obese patients: Immunohistochemical phenotypying of M2 subtypes in relation to type 2 diabetes, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc, CR, 2019, Apr 9, doi: 10.5507/bp2019.011

 21. KLÁT J., MLADĚNKA A., DVOŘÁČKOVÁ J., BAJSOVÁ S., ŠIMETKA O.: L1CAM as a Negative prognostic factor in endometroid endometrial adencarcinoma FIGO stage IA-IB, Anticancer research, 2019, Jan;39(1): 421-424, doi:10.21873/anticanres.13128

 22. ONDRUŠŠEK R., ŽIAK D., ŽMOLÍKOVÁ J., NIESLANIK J., KUČEROVÁ L., POWELL M., MIČULKOVÁ B., HURNÍK P., UVÍROVÁ M., DVOŘÁČKOVÁ J.: Low grade breast adenosquamous carcinoma: a clinicopathological and genetic study, poster, 2019, 31st European Congress of Pathology, Nice, 7.-11. 9. 2019

 23. ONDRUŠŠEK R., ŽIAK R., UVÍROVÁ M., BOUCHAL J., BRYCHTOVÁ S.: Imunohistochemická exprese CD29 u triple negativních karcinomů mammy, poster, 2019, Dni molekulovej patológie 2019, Martin, 23.-24.5.2019

 24. ŽMOLÍKOVÁ J., STAROSTKA D., LENČOVÁ N., UVÍROVÁ M., PITRONOVÁ S., ŠIMOVÁ J., MĚCH R., TICHÝ M., DVOŘÁČKOVÁ J.,  Mantel cell lymphoma – possibilities of FISH in the diagnosis. The 12th European Cytogenomics Conference - ECA 2019, 6.-9.7.2019, Salcburg

 25. JANÁČKOVÁ I., ŽMOLÍKOVÁ J., KOPEČKOVÁ J., MIETLOVÁ D., UVÍROVÁ M., DVOŘÁČKOVÁ J., Využití FISH v diagnostice sarkomů 5. sjezd České asociace zdravotních laborantů, 3.12.2019, Ostrava

 26. MĚCH R., ŽMOLÍKOVÁ J., URBANOVSKÁ I., MOTYKA O., ŠIMOVÁ J., PITRONOVÁ S., SMOLÍKOVÁ M., CVEK J., LIPINA R., WOZNIAKOVÁ M., HERANOVÁ P., UVÍROVÁ M., DVOŘÁČKOVÁ J., Molekulárně genetické testování gliomů, XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 10. - 12. 4. 2019, Brno

 27. I.URBANOVSKÁ – Studium genetických změn u chordomů - obhajoba projektu LF OU SGS17/LF/2017-2018

 28. D. KONVALINKA: Molekulárně genetické vyšetření HPV a CT/NG, Pracovní dny molekulární diagnostiky, 29.-30.5.2019, Svatá Kateřina, přednáška

 29. Mgr. Irena URBANOVSKÁ1,2 , Žaneta ŠENKOVÁ1, Barbora SKUGAREVSKÁ1, Mgr. Michaela SMOLÍKOVÁ2, Mgr. Sylva PITRONOVÁ2,  doc. MUDr. Radim LIPINA, Ph.D.3, MUDr. Tomáš GERYK4, Mgr. Jarmila ŠIMOVÁ2, Mgr. Jana ŽMOLÍKOVÁ2, RNDr. Magdalena UVÍROVÁ, Ph.D.1,2, doc. MUDr. Jana DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.1,5 - Chromosomal changes  in chordomas – pilot study, ESHG 2019, poster

 30. Mgr. R. MĚCH, Mgr. K. VAŇÁKOVÁ – přednáška, Identifikace periodontálních patogenních bakterií, genotypu interleukinu a alel HLA-DRB1 u pacientů s onemocněním paradontu. Prezentace FN Ostrava, 14.11.2019

 31. ŠIMOVÁ Jarmila1, URBANOVSKÁ Irena1,2, MĚCH Radek1, ZMOLIKOVA Jana1, KUBOVÁ Barbora1, VAŇÁKOVÁ Kateřina1, TROMBÍK Leszek1, DVOŘÁČKOVÁ Nina1, DVOŘÁČKOVÁ Jana1,2, DRÁBEK Jiří3, UVÍROVÁ Magdalena1,2 : Distribution of somatic mutations in PIK3CA gene in breast colorectal and colorectal Czech cancer patients; selected colorectal cancer patients with angiogenesis inhibitors treatment . Molecular Analysis for Personalised Therapy (MAP) Congress, 7-9 November 2019 in London, UK.,poster,  Your abstract will also be published online in the MAP 2019 Abstract Book, a supplement to “Annals of Oncology”.

 

Spoluautorství na článcích - zasílaných do časopisů:

 1. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Využití metody PCR v diagnostice nemoci z kočičího škrábnutí. 1,2HOZÁKOVÁ L, 2ROŽNOVSKÝ L, 3ŠIMOVÁ J, 4MRÁZEK J, 5JANOUT V. 1Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU, Ostrava, 2Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, 3CGB laboratoř a.s., Ostrava, 4Oddělení molekulární biologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 5Centrum epidemiologických studií LF OU, Ostrava

 2. Journal of Molecular Diagnostics. Validation of Ultra-Deep Amplicon Sequencing for detecting KRAS and NRAS mutations in metastatic colorectal cancer samples Rastislav SLAVKOVSKÝA, Jana STRÁNSKÁA, Veronika VĚNSKOVÁA, Sylwia JANČÍKA, Lucie KOTKOVÁA, Jarmila ŠIMOVÁ b Petr VOJTA a, Marián HAJDÚCH a, Jiří DRÁBEK aaInstitute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and University Hospital in Olomouc, Czech Republic. bCGB Laboratory, Inc., Ostrava, Czech Republic

 

Ústní sdělení:

 1. ŽIDLÍK,V.: Případ číslo 8: 6750/2018 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. ŽIAK, D.: Případ číslo 9: 856/2018 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. HURNÍK, P.: Případ číslo 11: 15294/2018 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. ONDRUŠŠEK, R.: Případ číslo 12: 14831/2015 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. ONDRUŠŠEK, R.: Případ číslo 13: 12645/2018 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. MIČULKOVÁ, B.: Případ číslo 14: 11443/2018 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. ŽIAK D.: Morfologická a fenotypická heterogenita nádorů mléčné žlázy, SEKCAMA Bratislava, 6.6. - 7.6.2019.

 1. ONDRUŠŠEK R.: Metastatické tumory prsnej žlazy – obtiažna a doležita správna diagnostika, SEKCAMA Bratislava, 6.6. - 7.6.2019.
 1. JANÍČKOVÁ I., PLAČKOVÁ M., ONDRUŠŠEK R.: Pleuroparenchymální fibroelastóza, 27. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, 5.- 6.4.2019.
 1. ŽMOLÍKOVÁ J., VÁŽAN P., UVÍROVÁ, Diagnostika hydatidózní moly, M. Seminář CGB, Krnov, 28.5.2019

 2. ŽMOLÍKOVÁ J., UVÍROVÁ M., PITRONOVÁ S., HERANOVÁ P., SKALÍKOVÁ R., URBANOVSKÁ I., KONVALINKA D., VÁŽAN P., DVOŘÁČKOVÁ J., Mola hydatidosa ve 21. století. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 52. výroční cytogenetická konference, 11.-13.9.2019, Plzeň

 3. VÁŽAN P.: Případ číslo 8: 7917/2016 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 6. 12. 2019
 1. ONDRUŠŠEK R., ČERŇANOVÁ J., JANÍKOVÁ A.: Případ číslo 10: na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 6. 12. 2019
 1. FAKHOURI F.: Případ číslo 11: na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 6. 12. 2019

 

 

Publikační a vzdělávací činnost CGB Laboratoře za rok 2018

Články v časopisech:

 1. VACULOVÁ, Jana, J. GALLO, Pavel HURNÍK, O. MOTYKA, S.B. GOODMAN a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Low intrapatient variability of histomorphological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthroplasties. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials. 2018, vol. 106, no. 5, p. 2008-2018. ISSN 1552-4973. eISSN 1552-4981. IF2017 3.373.

 2. MATOUŠEK, Petr, Petr BUZRLA, Štefan REGULI, Jan KRAJČA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Radim LIPINA. Factors that predict the growth of residual nonfunctional pituitary adenomas: correlations between relapse and cell cycle markers. BioMed research international [online]. 2018, vol. 2018, no. Article ID 1876290, p. 1-9 [cit. 2018-10-26]. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. Dostupné z https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/1876290/. IF2017 2.583.

 3. KUPKA, Tomáš, J. ŠÍMOVÁ, J. DVOŘÁČKOVÁ, Lubomír MARTÍNEK, O. MOTYKA, M. UVÍROVÁ a Petr DÍTĚ. Crohn’s disease - genetic factors and progress of the disease. Biomedical papers. 2018, vol. 162, no. 2, p. 139-143. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF2017 1.087.

 4. CHYLIKOVÁ, J., Jana DVOŘÁČKOVÁ, Z. TAUBER a V. KAMARÁD. M1/M2 macrophage polarization in human obese adipose tissue. Biomedical papers. 2018, vol. 162, no. 2, p. 79-82. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF2017 1.087.

 5. Irena Urbanovska, Magdalena Houdova Megova, Zachary Dwight, Ondrej Kalita, Magdalena Uvirova, Jarmila Simova, Lucie Tuckova, Petr Buzrla, Tomas Palecek,    Marian Hajduch, Jana Dvorackova, Jiri Drabek: IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods; Pathology&Oncology Research (2018)

 6. Čermáková Z., Cvek J., Janoutová J., Konvalinka D., Demel I., Adamcová L., Hurník P.: HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu, Postgraduální medicína, 2018, 20 (2), pp. 158-163.

 7. Vaculová J., Hurník P., Gallo J., Žiak D., Motyka O.: Imunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických  buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2018, 85 (5), pp. 213-217.

 8. D Konvalinka, R Mech, I Urbanovska, O Motyka, M Smolikova, J Simova, S Pitronova, J Zmolikova, M Uvirova, J Dvorackova; 94P: Molecular testing of gliomas, Annals of Oncology, Volume 29, Issue suppl_6, 1 September 2018,

 9. D. Konvalinka, I. Urbanovská, R. Měch, J. Šimová, M. Uvírová, N. Dvořáčková, J. Dvořáčková: Lidské papillomaviry a jejich laboratorní detekce. Labor Aktuell 01/18, ISSN 1214 – 7672

 10. Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D.: Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu, Gynekologie a porodnictví, 2018, 2 (3), pp 132-139.

 11. Daňková Kučerová J., Kovář P., Dvořáčková J., Žiak D.: Přínos hysteroskopie při řešení rutinované těhotenské tkáně, Gynekologie a porodnictví, 2018, (4), pp 196-202.


Postery a abstrakta:

 1. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Židlík V., Hurník P., Šnajdrová B., Uvírová M., Dvořáčková J.: Adenoid cystic carcinoma of breast: a clinicopathological study and p53 protein expression in five casees, Poster, 5th Pannonia Congerss of Pathology, Hotel Galant, Mikulov, 16. – 19. 5. 2018.

 2. Hurník P., Žiak D., Židlík V., Onduššek R., Rulíšek P., Žmolíková J., Kubelková I., Vážan P., Szotkovská I., Bielniková H., Uvírová M., Dvořáčková J.: Case report: Agresivní maligní tumor z malých modrých buněk – když elektronová mikroskopie pomáhá, Poster, Olomouc, Dny molekulární patologie, 14.-15.6.2018

 3. Židlík V., Brychtová S, Žiak D., Uvírová M, Šnajdrová, Rulíšek P., Hurník P., Vážan P., Kubelková I.,Ondruššek R., Dvořáčková J.: Imunohistochemické vyhodnocení mikrovaskulární denzity sledováním exprese protilátek Nestin a CD90 u kožních melanomů a melanocytárních névů, Poster, Olomouc, Dny molekulární patologie, 14.-15.6.2018

 4. Šnajdrová B., Hurník P., Židlík V., Žiak D., Kučerová L., Jalůvková A., Šustíková J., Urban O., Fojtík P., Zounjiekpon V., Uvírová M., Dvořáčková J.: On Site Cytology Of Pancreas EUS FNA – The Results Of 11 Years Of Cooperation, Poster, 41st European Congress of Cytology, Madrid, Spain, 10. – 13. 6. 2018. Abstract: Cytoapthology, Wiley Online Library, Volume 29, Issue S1, pp 108-109.

 5. Ziak D., Hurnik P., Zidlik V., Kucerova L., Nieslanik J., Ondrussek R., Szotkovska I., Bielnikova H., Uvirova M., Dvorackova J.: Case report: Aggresive malignant tumour from small blue cells – when electron microscopy helps, Poster, 30th European Congress of Pathology, Bilbao, Spain, 8. – 12. 9. 2018. Abstract:

 6. Ziak D., Hurnik P., Nieslanik J., Kucerova L., Urik M., Uvirova M., Dvorackova J.: Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children – risk of cholesteatoma, Poster, 30th European Congress of Pathology, Bilbao, Spain, 8. – 12. 9. 2018.

 7. Židlík V., Kuhn T., Bielniková H., Žiak D., Uvírová M., Hurník P., Ondruššek R., Šnajdrová B., Rulíšek P., Dvořáčková J.: Kazuistika: Gaucherova choroba. Morfologický nález v biopsii kostní dřeně, Poster, I. Hematologický a transfuziologický sjezd, 16.-19. 9. 2018.

 8. Gatek J., Ratajsky M., Duben J., Dudesek B., Frydrych B., Opelova P., Vazan P., Zabojnikova M.: Impact of neoadjuvant chemotherapy on procedures at axilla in breast cancer, Poster, 23rd World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Dubai, United Arab Emirates, 26.-29.9.2018

 9. Jalůvková A., Klosová M., Hošková E., Hurník P., Žiak D., Šustíková J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Screening děložního hrdla, výsledky za 9 let jeho trvání, Poster, XXVI. Cytologický den, Litomyšl, 3.10.2018

 10. Hurnik P., Žiak D., Židlík V., Urík M., Uvírová M., Dvořáčková J.: Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children – major risk of cholesteatoma, Poster, XXXII International Academy of Pathology Congress, Ammam, Jordánsko,14. – 18 . 10. 2018

 11. Hurnik P., Židlík V., Žiak D., Sporková M., Štembírek J., Buchtová M., Čermáková Z., Dvořáčková J.: Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck – the beginning of the path, Poster, XXXII International Academy of Pathology Congress, Ammam, Jordánsko,14. – 18 . 10. 2018

 12. Ondruššek R., Žiak D., Uvírová M., Mičulková B., Vážan P., Czudková K., Výmolová L., Bezděková M., Bouchal J., Brychtová S.: Imunohistochemická exprese tetraspaninu CD9 u „triple“ negativních karcinomů mammy a jeho potenciální význam, Poster, 25. Sjezd českých a Slovenských patologů, Hotel Galant, Mikulov, 15.- 16. 11. 2018.

 13. GAMRATOVÁ, Mária, Patricie DELONGOVÁ, Tereza HULÍNOVÁ, S. BRYCHTOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Stromální mikroprostředí u dobře diferencovaného kolorektálního karcinomu. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc, 2018, s. 38-39. ISBN 978-80-7471-234-0.

 14. DELONGOVÁ, P., Mária GAMRATOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana VACULOVÁ a Radoslava TOMANOVÁ. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc, 2018, s. 40. ISBN 978-80-7471-123-0.

 15. Irena Urbanovska, David Konvalinka, Radek Mech, Iveta Zebrakova, Jarmila Simova, Katerina Tvrdonova, Sylva Hlavacova, Alena Kocarkova, Lenka Jezova, Jirina Janoscova, Magdalena Uvirova, Mosaic human embryos – our experiences, PGDIS 2018, 3-6.5.2018, Bangkok, Thajsko

 16. Irena Urbanovská, Žaneta Šenková1, Barbora Skugarevská, Michaela Smolíková, Sylva Pitronová, Radim Lipina, Tomáš Geryk, Jarmila Šimová, Jana Žmolíková, Magdalena Uvírová,  Jana Dvořáčková: Studium genetických změn u chordomů, XXIX. Izakovičov memoriál, 17.-19.10.2018, Bratislava, Slovensko

 17. Radek Měch, Irena Urbanovská, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, Iveta Žebráková, Iveta Janáčková, Jana Žmolíková, Sylva Pitronová, Radim Lipina, Jana Dvořáčková. Využití molekulárně genetických metod v diagnostice primárních nádorů CNS. Brněnské Onkologické Dny, 16. - 18. 5. 2018, BRNO, poster

 18. Konvalinka D., Smolikova M., Mech R., Urbanovska I., Motyka O., Simova J., Zmolikova J., Pitronova S., Uvirova M., Dvorackova J. Molecular testing of gliomas, 14. 15. 9. 2018, Paříž, poster

 19. Radek Měch, Jarmila Šimová, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Michaela Smolíková, Kateřina Vaňáková, Leszek Trombik, Iveta Žebráková, Magdalena Uvírová. Detekce rekurentních nádorů močového měchýře pomocí Xpert® Bladder Cancer Monitor systému na přístroji Cepheid GeneXpert®, Celostátní konference DNA diagnostiky 2018, 22. - 23. 2018, České Budějovice, poster

 

Ústní sdělení:

 1. Ondruššek, R.: Případ číslo 10: 153/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. Židlík, V.: Případ číslo 11: 13685/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Hurník, P.: Případ číslo 12:6710/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Šnajdrová, B.: Případ číslo 13.: 21769/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Žiak, D.: Případ číslo 14.: 23201/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Ondruššek R, Žiak D, Vážan P, Humeňanská A, Gatěk J.: Adenoidně cystický karcinom prsní žlázy – zajímavý a vzácný nádor z pohledu patologa, SEKCAMA Bratislava, 26.4. - 27.4.2018.
 1. Žiak D.: Morfologická a fenotypická heterogenita nádorů mléčné žlázy – osobní zkušenosti, SEKCAMA Bratislava, 26.4. - 27.4.2018.
 1. Vážan P.: Hodnocení morfologických změn karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii, 42. Brněnské onkologické dny, 16.-18.5.2018
 1. Gatěk J., Ratajský M., Duben J., Dudešek B., Frydrych B., Opělová P., Vážan P.: Vliv neoadjuvantní chemoterapie na rozsah výkonů v axile, 42. Brněnské onkologické dny, 16.-18.5.2018
 1. Hurník P., Žiak D., Židlík V., Šnajdrová B., Rulíšek P.: Klinicko-patologický seminář, Vítkovická nemocnice, Ostrava, 2018.

 2. Ondruššek, R.: Případ číslo 3. na 104. olomouckém diagnostickém semináři české divize IAP, Dny molekulární patologie, Olomouc, 14.-15.6.2018

 3. Duben J., Dudešek B., Haša E., Kosáč P., Kotoč J., Petrů V., Ratajský M, Vážan P., Gatěk J.: Vliv akutní a chronické cholecystitidy na laparoskopickou cholecystektomii v elektivní chirurgii, 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň, 20.-21.9.2018

 4. Hurník P., Dvořáčková J.: Histopatologické rysy IgG4 asociované choroby (IgG4-RD) z pohledu patologa, 6. Fórum imunodeficiencií (FID), Košice, 27.-28.9.2018

 5. Hurník P., Žiak D., Židlík D., Šustíková J., Dvořáčková J.: Cytologie pankreatobiliárního traktu z pohledu patologa, II. NK GIO, Praha, 1. – 3. 11. 2018

 6. Gatěk J., Ratajský M., Duben J., Dudešek B., Frydrych B., Opělová P., Katrušák J., Podrázká L., Vážan P., Zábojníková M.: Cílená axilární disekce, Pracovní skupina Spolku lékařů, Zlín, 29.11.2018
 1. Hurník P.: Případ číslo 7.: 6024/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018
 1. Ondruššek R.: Případ číslo 4.: 14666/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018
 1. Nieslanik J.: Případ číslo 6.: 12384/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018
 1. Vážan P.: Případ číslo 14.: 53183/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018

 2. Radek Měch, David Konvalinka, Jarmila Šimová, Lucie Rončková, Dušan Žiak, Magdalena Uvírová. Možnosti molekulární diagnostiky a vyšetření u pacientů s karcinomem plic. Plicní oddělení FNO, 21. 3. 2018, Ostrava, přednáška

 3. Radek Měch. Molekulárně biologické testování klonálních přestaveb u lymfoproliferativních onemocnění metodou PCR. Hematologická ambulance Nemocnice Havířov; OU LF, oddělení Patologie FNO, Ostrava, Duben-Květen 2018, přednáška


Publikační a vzdělávací činnost CGB Laboratoře za rok 2017


Postery, abstrakta a články:

 

1. Dítě P., Bojková M., Kianička B., Kupka T., Kapounková K., Dvořáčková J.,Šímová J., Martínek A., Souček M.: Chronická pankreatitida- stálá pankreatologická výzva.
Gastroenterologia pre prax 2O17, 16 (1) : 39-42

2. Dítě P, Blaho M., Vašura A., Svoboda P., Kupka T., Dvořáčková N., Klvana P., Martínek A.: Autoimmune pancreatitis - recent advances. Central Europ J Gastroent Hepatol 2017 3 (2): 172-176

3. Dítě P. Blaho M., Dvořáčková N., Šímová J., Kupka T., Vašura A., Kapounková K., Svoboda P.., Martínek Q.: Mechanistická definice chronické pankreatitidy.. Gastronterol pre prax 2O17 ,16 , 2 7O-73

4. Dite P, Blaho M., Bojková M., Šímová J., Kapounková K., Dvořáčková N., Svoboda P., Martínek A : Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy. Gastroent pre prax 2O17, 16, 2 :61-64

5. Kupka T., Simova J. , Dvorackova J.,.Martinek, L., Motyka O., Uvirova M., Dite .Crohns´s disease – genetic factors and progress of the disease. Biomed Papers Med Faculty Univ Palacky Olomouc, 2O17

6. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Vaculová J.: Histological and histochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children [Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí], článek v periodiku: Otorinolaryngologie a Foniatrie,
66(1), pp.35-39.

7. Kovář P., Kučerová Daňková J., Dvořáčková J., Kužel D. a kolektiv autorů: Atlas panoramatické hysteroskopie, kniha, Maxdorf – Jessenius, 258 s,
ISBN: 978-80-7345-542-2, EAN: 9788073455422

8. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Dvořáčková J., Jabandžiev P.: Imunohistohcemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku   u dětí, Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (4), pp. 198-204.

9. Humeňaská A., Havrlentová L., Jackanin S., Žiak D., Mazur M.: Polymastia v neobvyklej lokálizacii počas gravidity, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, 96(4):179-182.

10. Nováková K., Vážan P.: Aggressive angiomyxoma - case report, článek v periodiku: Česká gynekologie 2017, 82(3):227-229.

11. Gatěk J., Vážan P., Vrána D., Dudešek B., Duben J.: Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(8):334-339.

12. D. Konvalinka, J. Šimová, M. Uvírová. LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY A JEJICH LABORATORNÍ DETEKCE, článek pro Roche (Labor Aktuell)

13. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Žiak D., Polák Š.: Comparative analysis of human omental milky sport between the patients with colon cancer and the control group, článek v periodiku: Bratislava Medical Journal 2017, 118(110):580-584.

14. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Humeňanská A., Polák Š.: Omentum majus and milky sports as an important part of the immune system, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(9):383-386.

15. Vaculová J., Gallo J., Hurník P., Motyka O., Goodman S.B., Dvořáčková J.: Low intrapatient variability of histomorfological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthropaties, článek v periodiku: Journal of Biomedical matrials research part B: Applied Biomaterials 2017, Oct 16: doi: 10.1002/jbm.b.33990

16. Ryška, A., Horký, O., Berkovcová, J., Tichá, I., Kalinová, M., Matějčková, M., Bóday, A., Drábek, J., Martínek, P., Šimová J., Sieglová, K., Vošmiková, H. Malignant   melanoma, from classical histology towards molecular genetic testing [Maligní melanom, od klasické histologie k molekulárně genetickému testování] (2017) Klinicka   Onkologie, 30 (3), pp. 182-189.

17. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Faistová H., Hurník P., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J., Káňa M.: Světlobuněčný tubulopapilární karcinom: zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním, Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

18. Židlík V., Uvírová M., Žiak D., Faistová H., Nieslanik J., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

19. Martina Sláviková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Jana Mazurová, Radek Měch , Jana Žmolíková , Barbara Kantorová, Romana Skalíková, Petra Heranová, Magdalena Uvírová, Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. CALR mutační profil pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, poster OHD

20. Irena Urbanovská, Radek Měch, Jarmila Šimová, Yvetta Žebráková, David Konvalinka, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, VÝZNAM MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ CNS, Dni molekulovej patológie, 22.-23.6.2017, Martin, poster

21. Ondruššek R., Žiak D., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Three cases of breast carcinoma with osteoclastic, multinucleated giant cells. Clinicopathological and imunohistochemicyl study of osteoclastic multinucelated giant cells, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

22. Židlík V., Žiak D., Brychtová S., Uvírová M., Šustíková J., Nieslanik J., Ondruššek R., Hurník P., Faistová H., Dvořáčková J.: Immunohistochemical analysis of PD-L1 expression in malignant melanomas and melanocytic nevi, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

23. Židlík V., Brychtová S., Uvírová M., Žiak D., Gajdičiarová I., Faistová H., Šnajdrová B., Ondruššek R., Hurník P., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinů FOXP3 a PD-L1 u maligních melanomů a melanocytárního névů, poster na Svatomartinském sklíčkovém semináři brněnských pracovišť a semináři histologických laborantů, Mikulov, 15. – 16. 11. 2017.

24. Jarmila Šimová, Martina Sláviková, Barbora Kubová, Jiří Štika, Michaela Smolíková, Barbara Kantorová, Radek Měch, David Konvalinka, Andrea Krokerová, Magdalena Uvírová , Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. Somatické mutace v genu CALR u pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, konference  DNA diagnostiky, Plzeň, poster

25. Židlík V., Hurník P., Žiak D., Uvírová M., Šustíková J., Faistová H., Ondruššek R., Šnajdrová B., Urban O., Kliment M., Dvořáčková J.: On site EUS-FNA cytology of pancreatic lessions – Solid pseudopapillary neoplasm (SPN), poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

26. Faistová H., Žiak D., Uvírová M., Havrlentová L., Dvořáčková J.: Když imunohistochemie zavádí na zcestí..., poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

27. Hrabovská L., Planková M., Uvírová M., Žiak D., Dvořáčková J.: Kostní dřeň, poster, 4. Sjezd České asociace zdravotních laborantů, Praha, 10. – 11. 11. 2017

28. Žmolíková J, Pitronová S, Uvírová M, Urbanovská I, Šimová J, Konvalinka D, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů, Brněnské onkologické dny, 28. 4. 2017 - 28. dubna 2017, poster

29. Zmolikova J, Urbanovska I, Uvirova M, Pitronova S, Skalikova R, Simova J, Konvalinka D, Ziak D, Dvorackova J, Fluorescence in situ Hybridization as a   Tool in the Diagnosis of Soft Tissue Sarcomas, ECA 2017, Florencie 1-4.7.2017, poster

30. Žmolíková J, Uvírová M, Pitronová S, Skalíková S, Heranová P, Janáčková I, Šimová J, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů,50, výroční cytogenetická konference Praha, 7.-8. září 2017,m poster

 

Ústní sdělení:

 

1. Hurník, P.: Případ číslo 7.: 1608/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.

2. Žiak, D.: Případ číslo 9.: 8714/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

3. Nieslanik, J.: Případ číslo 10.:8520/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

4. Hurník, P.: Případ číslo 12.: 10277/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

5. Židlík, V.: Případ číslo 13.: 16688/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

6. Faistová, H.: Případ číslo 14.: 4684/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

7. Ondruššek, R.: Případ číslo 15.: 16276/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semin


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami