Publikační činnost

Publikační a vzdělávací činnost CGB Laboratoře za rok 2018

Články v časopisech:

 1. VACULOVÁ, Jana, J. GALLO, Pavel HURNÍK, O. MOTYKA, S.B. GOODMAN a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Low intrapatient variability of histomorphological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthroplasties. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials. 2018, vol. 106, no. 5, p. 2008-2018. ISSN 1552-4973. eISSN 1552-4981. IF2017 3.373.

 2. MATOUŠEK, Petr, Petr BUZRLA, Štefan REGULI, Jan KRAJČA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Radim LIPINA. Factors that predict the growth of residual nonfunctional pituitary adenomas: correlations between relapse and cell cycle markers. BioMed research international [online]. 2018, vol. 2018, no. Article ID 1876290, p. 1-9 [cit. 2018-10-26]. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. Dostupné z https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/1876290/. IF2017 2.583.

 3. KUPKA, Tomáš, J. ŠÍMOVÁ, J. DVOŘÁČKOVÁ, Lubomír MARTÍNEK, O. MOTYKA, M. UVÍROVÁ a Petr DÍTĚ. Crohn’s disease - genetic factors and progress of the disease. Biomedical papers. 2018, vol. 162, no. 2, p. 139-143. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF2017 1.087.

 4. CHYLIKOVÁ, J., Jana DVOŘÁČKOVÁ, Z. TAUBER a V. KAMARÁD. M1/M2 macrophage polarization in human obese adipose tissue. Biomedical papers. 2018, vol. 162, no. 2, p. 79-82. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF2017 1.087.

 5. Irena Urbanovska, Magdalena Houdova Megova, Zachary Dwight, Ondrej Kalita, Magdalena Uvirova, Jarmila Simova, Lucie Tuckova, Petr Buzrla, Tomas Palecek,    Marian Hajduch, Jana Dvorackova, Jiri Drabek: IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods; Pathology&Oncology Research (2018)

 6. Čermáková Z., Cvek J., Janoutová J., Konvalinka D., Demel I., Adamcová L., Hurník P.: HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu, Postgraduální medicína, 2018, 20 (2), pp. 158-163.

 7. Vaculová J., Hurník P., Gallo J., Žiak D., Motyka O.: Imunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických  buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2018, 85 (5), pp. 213-217.

 8. D Konvalinka, R Mech, I Urbanovska, O Motyka, M Smolikova, J Simova, S Pitronova, J Zmolikova, M Uvirova, J Dvorackova; 94P: Molecular testing of gliomas, Annals of Oncology, Volume 29, Issue suppl_6, 1 September 2018,

 9. D. Konvalinka, I. Urbanovská, R. Měch, J. Šimová, M. Uvírová, N. Dvořáčková, J. Dvořáčková: Lidské papillomaviry a jejich laboratorní detekce. Labor Aktuell 01/18, ISSN 1214 – 7672

 10. Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D.: Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu, Gynekologie a porodnictví, 2018, 2 (3), pp 132-139.

 11. Daňková Kučerová J., Kovář P., Dvořáčková J., Žiak D.: Přínos hysteroskopie při řešení rutinované těhotenské tkáně, Gynekologie a porodnictví, 2018, (4), pp 196-202.


Postery a abstrakta:

 1. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Židlík V., Hurník P., Šnajdrová B., Uvírová M., Dvořáčková J.: Adenoid cystic carcinoma of breast: a clinicopathological study and p53 protein expression in five casees, Poster, 5th Pannonia Congerss of Pathology, Hotel Galant, Mikulov, 16. – 19. 5. 2018.

 2. Hurník P., Žiak D., Židlík V., Onduššek R., Rulíšek P., Žmolíková J., Kubelková I., Vážan P., Szotkovská I., Bielniková H., Uvírová M., Dvořáčková J.: Case report: Agresivní maligní tumor z malých modrých buněk – když elektronová mikroskopie pomáhá, Poster, Olomouc, Dny molekulární patologie, 14.-15.6.2018

 3. Židlík V., Brychtová S, Žiak D., Uvírová M, Šnajdrová, Rulíšek P., Hurník P., Vážan P., Kubelková I.,Ondruššek R., Dvořáčková J.: Imunohistochemické vyhodnocení mikrovaskulární denzity sledováním exprese protilátek Nestin a CD90 u kožních melanomů a melanocytárních névů, Poster, Olomouc, Dny molekulární patologie, 14.-15.6.2018

 4. Šnajdrová B., Hurník P., Židlík V., Žiak D., Kučerová L., Jalůvková A., Šustíková J., Urban O., Fojtík P., Zounjiekpon V., Uvírová M., Dvořáčková J.: On Site Cytology Of Pancreas EUS FNA – The Results Of 11 Years Of Cooperation, Poster, 41st European Congress of Cytology, Madrid, Spain, 10. – 13. 6. 2018. Abstract: Cytoapthology, Wiley Online Library, Volume 29, Issue S1, pp 108-109.

 5. Ziak D., Hurnik P., Zidlik V., Kucerova L., Nieslanik J., Ondrussek R., Szotkovska I., Bielnikova H., Uvirova M., Dvorackova J.: Case report: Aggresive malignant tumour from small blue cells – when electron microscopy helps, Poster, 30th European Congress of Pathology, Bilbao, Spain, 8. – 12. 9. 2018. Abstract:

 6. Ziak D., Hurnik P., Nieslanik J., Kucerova L., Urik M., Uvirova M., Dvorackova J.: Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children – risk of cholesteatoma, Poster, 30th European Congress of Pathology, Bilbao, Spain, 8. – 12. 9. 2018.

 7. Židlík V., Kuhn T., Bielniková H., Žiak D., Uvírová M., Hurník P., Ondruššek R., Šnajdrová B., Rulíšek P., Dvořáčková J.: Kazuistika: Gaucherova choroba. Morfologický nález v biopsii kostní dřeně, Poster, I. Hematologický a transfuziologický sjezd, 16.-19. 9. 2018.

 8. Gatek J., Ratajsky M., Duben J., Dudesek B., Frydrych B., Opelova P., Vazan P., Zabojnikova M.: Impact of neoadjuvant chemotherapy on procedures at axilla in breast cancer, Poster, 23rd World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Dubai, United Arab Emirates, 26.-29.9.2018

 9. Jalůvková A., Klosová M., Hošková E., Hurník P., Žiak D., Šustíková J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Screening děložního hrdla, výsledky za 9 let jeho trvání, Poster, XXVI. Cytologický den, Litomyšl, 3.10.2018

 10. Hurnik P., Žiak D., Židlík V., Urík M., Uvírová M., Dvořáčková J.: Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children – major risk of cholesteatoma, Poster, XXXII International Academy of Pathology Congress, Ammam, Jordánsko,14. – 18 . 10. 2018

 11. Hurnik P., Židlík V., Žiak D., Sporková M., Štembírek J., Buchtová M., Čermáková Z., Dvořáčková J.: Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck – the beginning of the path, Poster, XXXII International Academy of Pathology Congress, Ammam, Jordánsko,14. – 18 . 10. 2018

 12. Ondruššek R., Žiak D., Uvírová M., Mičulková B., Vážan P., Czudková K., Výmolová L., Bezděková M., Bouchal J., Brychtová S.: Imunohistochemická exprese tetraspaninu CD9 u „triple“ negativních karcinomů mammy a jeho potenciální význam, Poster, 25. Sjezd českých a Slovenských patologů, Hotel Galant, Mikulov, 15.- 16. 11. 2018.

 13. GAMRATOVÁ, Mária, Patricie DELONGOVÁ, Tereza HULÍNOVÁ, S. BRYCHTOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Stromální mikroprostředí u dobře diferencovaného kolorektálního karcinomu. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc, 2018, s. 38-39. ISBN 978-80-7471-234-0.
 14. DELONGOVÁ, P., Mária GAMRATOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana VACULOVÁ a Radoslava TOMANOVÁ. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc, 2018, s. 40. ISBN 978-80-7471-123-0.

 15. Irena Urbanovska, David Konvalinka, Radek Mech, Iveta Zebrakova, Jarmila Simova, Katerina Tvrdonova, Sylva Hlavacova, Alena Kocarkova, Lenka Jezova, Jirina Janoscova, Magdalena Uvirova, Mosaic human embryos – our experiences, PGDIS 2018, 3-6.5.2018, Bangkok, Thajsko

 16. Irena Urbanovská, Žaneta Šenková1, Barbora Skugarevská, Michaela Smolíková, Sylva Pitronová, Radim Lipina, Tomáš Geryk, Jarmila Šimová, Jana Žmolíková, Magdalena Uvírová,  Jana Dvořáčková: Studium genetických změn u chordomů, XXIX. Izakovičov memoriál, 17.-19.10.2018, Bratislava, Slovensko

 17. Radek Měch, Irena Urbanovská, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jarmila Šimová, Iveta Žebráková, Iveta Janáčková, Jana Žmolíková, Sylva Pitronová, Radim Lipina, Jana Dvořáčková. Využití molekulárně genetických metod v diagnostice primárních nádorů CNS. Brněnské Onkologické Dny, 16. - 18. 5. 2018, BRNO, poster

 18. Konvalinka D., Smolikova M., Mech R., Urbanovska I., Motyka O., Simova J., Zmolikova J., Pitronova S., Uvirova M., Dvorackova J. Molecular testing of gliomas, 14. 15. 9. 2018, Paříž, poster

 19. Radek Měch, Jarmila Šimová, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Michaela Smolíková, Kateřina Vaňáková, Leszek Trombik, Iveta Žebráková, Magdalena Uvírová. Detekce rekurentních nádorů močového měchýře pomocí Xpert® Bladder Cancer Monitor systému na přístroji Cepheid GeneXpert®, Celostátní konference DNA diagnostiky 2018, 22. - 23. 2018, České Budějovice, poster

 

Ústní sdělení:

 1. Ondruššek, R.: Případ číslo 10: 153/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.
 1. Židlík, V.: Případ číslo 11: 13685/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Hurník, P.: Případ číslo 12:6710/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Šnajdrová, B.: Případ číslo 13.: 21769/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Žiak, D.: Případ číslo 14.: 23201/2017 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava
 1. Ondruššek R, Žiak D, Vážan P, Humeňanská A, Gatěk J.: Adenoidně cystický karcinom prsní žlázy – zajímavý a vzácný nádor z pohledu patologa, SEKCAMA Bratislava, 26.4. - 27.4.2018.
 1. Žiak D.: Morfologická a fenotypická heterogenita nádorů mléčné žlázy – osobní zkušenosti, SEKCAMA Bratislava, 26.4. - 27.4.2018.
 1. Vážan P.: Hodnocení morfologických změn karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii, 42. Brněnské onkologické dny, 16.-18.5.2018
 1. Gatěk J., Ratajský M., Duben J., Dudešek B., Frydrych B., Opělová P., Vážan P.: Vliv neoadjuvantní chemoterapie na rozsah výkonů v axile, 42. Brněnské onkologické dny, 16.-18.5.2018
 1. Hurník P., Žiak D., Židlík V., Šnajdrová B., Rulíšek P.: Klinicko-patologický seminář, Vítkovická nemocnice, Ostrava, 2018.

 2. Ondruššek, R.: Případ číslo 3. na 104. olomouckém diagnostickém semináři české divize IAP, Dny molekulární patologie, Olomouc, 14.-15.6.2018

 3. Duben J., Dudešek B., Haša E., Kosáč P., Kotoč J., Petrů V., Ratajský M, Vážan P., Gatěk J.: Vliv akutní a chronické cholecystitidy na laparoskopickou cholecystektomii v elektivní chirurgii, 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň, 20.-21.9.2018

 4. Hurník P., Dvořáčková J.: Histopatologické rysy IgG4 asociované choroby (IgG4-RD) z pohledu patologa, 6. Fórum imunodeficiencií (FID), Košice, 27.-28.9.2018

 5. Hurník P., Žiak D., Židlík D., Šustíková J., Dvořáčková J.: Cytologie pankreatobiliárního traktu z pohledu patologa, II. NK GIO, Praha, 1. – 3. 11. 2018

 6. Gatěk J., Ratajský M., Duben J., Dudešek B., Frydrych B., Opělová P., Katrušák J., Podrázká L., Vážan P., Zábojníková M.: Cílená axilární disekce, Pracovní skupina Spolku lékařů, Zlín, 29.11.2018
 1. Hurník P.: Případ číslo 7.: 6024/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018
 1. Ondruššek R.: Případ číslo 4.: 14666/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018
 1. Nieslanik J.: Případ číslo 6.: 12384/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018
 1. Vážan P.: Případ číslo 14.: 53183/2018 na Sklíčkovém semináři MNOF, Ostrava, 5. 12. 2018

 2. Radek Měch, David Konvalinka, Jarmila Šimová, Lucie Rončková, Dušan Žiak, Magdalena Uvírová. Možnosti molekulární diagnostiky a vyšetření u pacientů s karcinomem plic. Plicní oddělení FNO, 21. 3. 2018, Ostrava, přednáška

 3. Radek Měch. Molekulárně biologické testování klonálních přestaveb u lymfoproliferativních onemocnění metodou PCR. Hematologická ambulance Nemocnice Havířov; OU LF, oddělení Patologie FNO, Ostrava, Duben-Květen 2018, přednáška


Publikační a vzdělávací činnost CGB Laboratoře za rok 2017


Postery, abstrakta a články:

 

1. Dítě P., Bojková M., Kianička B., Kupka T., Kapounková K., Dvořáčková J.,Šímová J., Martínek A., Souček M.: Chronická pankreatitida- stálá pankreatologická výzva.
Gastroenterologia pre prax 2O17, 16 (1) : 39-42

2. Dítě P, Blaho M., Vašura A., Svoboda P., Kupka T., Dvořáčková N., Klvana P., Martínek A.: Autoimmune pancreatitis - recent advances. Central Europ J Gastroent Hepatol 2017 3 (2): 172-176

3. Dítě P. Blaho M., Dvořáčková N., Šímová J., Kupka T., Vašura A., Kapounková K., Svoboda P.., Martínek Q.: Mechanistická definice chronické pankreatitidy.. Gastronterol pre prax 2O17 ,16 , 2 7O-73

4. Dite P, Blaho M., Bojková M., Šímová J., Kapounková K., Dvořáčková N., Svoboda P., Martínek A : Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy. Gastroent pre prax 2O17, 16, 2 :61-64

5. Kupka T., Simova J. , Dvorackova J.,.Martinek, L., Motyka O., Uvirova M., Dite .Crohns´s disease – genetic factors and progress of the disease. Biomed Papers Med Faculty Univ Palacky Olomouc, 2O17

6. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Vaculová J.: Histological and histochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children [Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí], článek v periodiku: Otorinolaryngologie a Foniatrie,
66(1), pp.35-39.

7. Kovář P., Kučerová Daňková J., Dvořáčková J., Kužel D. a kolektiv autorů: Atlas panoramatické hysteroskopie, kniha, Maxdorf – Jessenius, 258 s,
ISBN: 978-80-7345-542-2, EAN: 9788073455422

8. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Dvořáčková J., Jabandžiev P.: Imunohistohcemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku   u dětí, Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (4), pp. 198-204.

9. Humeňaská A., Havrlentová L., Jackanin S., Žiak D., Mazur M.: Polymastia v neobvyklej lokálizacii počas gravidity, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, 96(4):179-182.

10. Nováková K., Vážan P.: Aggressive angiomyxoma - case report, článek v periodiku: Česká gynekologie 2017, 82(3):227-229.

11. Gatěk J., Vážan P., Vrána D., Dudešek B., Duben J.: Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(8):334-339.

12. D. Konvalinka, J. Šimová, M. Uvírová. LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY A JEJICH LABORATORNÍ DETEKCE, článek pro Roche (Labor Aktuell)

13. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Žiak D., Polák Š.: Comparative analysis of human omental milky sport between the patients with colon cancer and the control group, článek v periodiku: Bratislava Medical Journal 2017, 118(110):580-584.

14. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Humeňanská A., Polák Š.: Omentum majus and milky sports as an important part of the immune system, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(9):383-386.

15. Vaculová J., Gallo J., Hurník P., Motyka O., Goodman S.B., Dvořáčková J.: Low intrapatient variability of histomorfological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthropaties, článek v periodiku: Journal of Biomedical matrials research part B: Applied Biomaterials 2017, Oct 16: doi: 10.1002/jbm.b.33990

16. Ryška, A., Horký, O., Berkovcová, J., Tichá, I., Kalinová, M., Matějčková, M., Bóday, A., Drábek, J., Martínek, P., Šimová J., Sieglová, K., Vošmiková, H. Malignant   melanoma, from classical histology towards molecular genetic testing [Maligní melanom, od klasické histologie k molekulárně genetickému testování] (2017) Klinicka   Onkologie, 30 (3), pp. 182-189.

17. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Faistová H., Hurník P., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J., Káňa M.: Světlobuněčný tubulopapilární karcinom: zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním, Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

18. Židlík V., Uvírová M., Žiak D., Faistová H., Nieslanik J., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

19. Martina Sláviková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Jana Mazurová, Radek Měch , Jana Žmolíková , Barbara Kantorová, Romana Skalíková, Petra Heranová, Magdalena Uvírová, Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. CALR mutační profil pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, poster OHD

20. Irena Urbanovská, Radek Měch, Jarmila Šimová, Yvetta Žebráková, David Konvalinka, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, VÝZNAM MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ CNS, Dni molekulovej patológie, 22.-23.6.2017, Martin, poster

21. Ondruššek R., Žiak D., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Three cases of breast carcinoma with osteoclastic, multinucleated giant cells. Clinicopathological and imunohistochemicyl study of osteoclastic multinucelated giant cells, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

22. Židlík V., Žiak D., Brychtová S., Uvírová M., Šustíková J., Nieslanik J., Ondruššek R., Hurník P., Faistová H., Dvořáčková J.: Immunohistochemical analysis of PD-L1 expression in malignant melanomas and melanocytic nevi, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

23. Židlík V., Brychtová S., Uvírová M., Žiak D., Gajdičiarová I., Faistová H., Šnajdrová B., Ondruššek R., Hurník P., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinů FOXP3 a PD-L1 u maligních melanomů a melanocytárního névů, poster na Svatomartinském sklíčkovém semináři brněnských pracovišť a semináři histologických laborantů, Mikulov, 15. – 16. 11. 2017.

24. Jarmila Šimová, Martina Sláviková, Barbora Kubová, Jiří Štika, Michaela Smolíková, Barbara Kantorová, Radek Měch, David Konvalinka, Andrea Krokerová, Magdalena Uvírová , Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. Somatické mutace v genu CALR u pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, konference  DNA diagnostiky, Plzeň, poster

25. Židlík V., Hurník P., Žiak D., Uvírová M., Šustíková J., Faistová H., Ondruššek R., Šnajdrová B., Urban O., Kliment M., Dvořáčková J.: On site EUS-FNA cytology of pancreatic lessions – Solid pseudopapillary neoplasm (SPN), poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

26. Faistová H., Žiak D., Uvírová M., Havrlentová L., Dvořáčková J.: Když imunohistochemie zavádí na zcestí..., poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

27. Hrabovská L., Planková M., Uvírová M., Žiak D., Dvořáčková J.: Kostní dřeň, poster, 4. Sjezd České asociace zdravotních laborantů, Praha, 10. – 11. 11. 2017

28. Žmolíková J, Pitronová S, Uvírová M, Urbanovská I, Šimová J, Konvalinka D, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů, Brněnské onkologické dny, 28. 4. 2017 - 28. dubna 2017, poster

29. Zmolikova J, Urbanovska I, Uvirova M, Pitronova S, Skalikova R, Simova J, Konvalinka D, Ziak D, Dvorackova J, Fluorescence in situ Hybridization as a   Tool in the Diagnosis of Soft Tissue Sarcomas, ECA 2017, Florencie 1-4.7.2017, poster

30. Žmolíková J, Uvírová M, Pitronová S, Skalíková S, Heranová P, Janáčková I, Šimová J, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů,50, výroční cytogenetická konference Praha, 7.-8. září 2017,m poster

 

Ústní sdělení:

 

1. Hurník, P.: Případ číslo 7.: 1608/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.

2. Žiak, D.: Případ číslo 9.: 8714/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

3. Nieslanik, J.: Případ číslo 10.:8520/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

4. Hurník, P.: Případ číslo 12.: 10277/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

5. Židlík, V.: Případ číslo 13.: 16688/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

6. Faistová, H.: Případ číslo 14.: 4684/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

7. Ondruššek, R.: Případ číslo 15.: 16276/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

8. Ondruššek, R., Žiak D.: Případ číslo 16.: 19773/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

9. I. Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Žmolíková, J. Šimová, M. Uvírová, Preimplantační genetická diagnostika z pohledu molekulárního genetika, Odborný seminář :REPRODUKČNÍ MEDICÍNA, Gyncentrum Ostrava, s.r.o., 3.3.2017, Ostrava

10. I. Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková, Molekulárně genetické abnormality u gliomů a meningeomů ve světle nové WHO klasifikace 2016, mimořádný seminář neurochirurgie a patologie, 3.4.2017, Patologie FN Ostrava

11. Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M., Hurník, P.,: Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradionekróza - naše zkušenosti, 13. trilaterální česko- slovenské- polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 4. - 6. 5. 2017, Velké Karlovice.

12. I. Urbanovská – Genetika leiomyomů, doplnění přenášky MUDr. Ožany, Konference gynekologů, MNO, hotel Palace

13. Gedeonová, D., Ščerbová, A., Hodan, R., Hurník, P., Štembírek, J., Stránský, J., Uhříková, T.: Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti, 13. trilaterální česko- slovenské- polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 4. - 6. 5. 2017, Velké Karlovice.

14. Faistová H., Žiak D., Židlík V., Ondruššek R.: Myofibroblastický tumor - příběh 2 případů, SEKCAMA Bratislava, 18.5. - 19.5.2017.

15. Žiak D.: Neobvyklá tumor-like léze prsu, SEKCAMA Bratislava, 18.5. - 19.5.2017.

16. Faistová H.: Prediktivní a morfologická diagnostika NSCLC. Aneb co nového na patologii?, Pneumoonkologický seminář FNO, 20.9.2017.

17. Ožana M.,Uvírová M.: Zjistíme něco nového o myomech?, 6. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, 11.-12.2017 Ostravice

18. Hurník. P., Žiak. D.: Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii „aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme“, Matiční gymnázium Ostrava, Ostrava, 24.11.2017

19. Hurník, P., Židlík, V., Žiak. D., Šustíková, J., Faistová. H., Ondruššek R., Urban O., Zoundjiekpon V., Motyka O., Dvořáčková J.: On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 2. 12. 2017.

20. Faistová, H.: Případ číslo 11.: 11378/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

21. Ondruššek, R.: Případ číslo 12.: 13621/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

22. Vážan, P.: Případ číslo 13.: 53142/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

1. Dítě P., Bojková M., Kianička B., Kupka T., Kapounková K., Dvořáčková J.,
Šímová J.,
Martínek A., Souček M.: : Chronická pankreatitida- stálá pankreatologická výzva. Gastroenterologia pre prax 2O17, 16 (1) : 39-42

2. Dítě P, Blaho M., Vašura A., Svoboda P., Kupka T., Dvořáčková N., Klvana P., Martínek  A.:                 Autoimmune pancreatitis - recent advances.  Central Europ J Gastroent Hepatol  2017 3 (2): 172-176

3. Dítě P. Blaho M., Dvořáčková N., Šímová J., Kupka T., Vašura A., Kapounková K., Svoboda P.., Martínek Q.:   Mechanistická definice chronické pankreatitidy.. Gastronterol pre prax 2O17 , 16 , 2 7O-73

4. Dite P, Blaho M., Bojková M., Šímová ,J., Kapounková K., Dvořáčková N., Svoboda P., Martínek A : Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy.  Gastroent pre prax 2O17 , 16, 2 :61-64

5. Kupka T., Simova J. , Dvorackova J. .Martinek, L., Motyka O., Uvirova M., Dite .Crohns´s disease – genetic factors and progress of the disease.  Biomed Papers Med Faculty Univ Palacky Olomouc, 2O17

 1. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Vaculová J.: Histological and histochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children [Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí], článek v periodiku: Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (1), pp. 35-39.

 1. Kovář P., Kučerová Daňková J., Dvořáčková J., Kužel D. a kolektiv autorů: Atlas panoramatické hysteroskopie, kniha, Maxdorf – Jessenius, 258 s, ISBN: 978-80-7345-542-2, EAN: 9788073455422

 1. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Dvořáčková J., Jabandžiev P.: Imunohistohcemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí, Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (4), pp. 198-204.

 1. Humeňaská A., Havrlentová L., Jackanin S., Žiak D., Mazur M.: Polymastia v neobvyklej lokálizacii počas gravidity, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, 96(4):179-182.

 1. Nováková K., Vážan P.: Aggressive angiomyxoma - case report, článek v periodiku: Česká gynekologie 2017, 82(3):227-229.

 1. Gatěk J., Vážan P., Vrána D., Dudešek B., Duben J.: Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(8):334-339.

12. D. Konvalinka, J. Šimová, M. Uvírová. LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY A JEJICH LABORATORNÍ DETEKCE, článek pro Roche (Labor Aktuell)

 1. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Žiak D., Polák Š.: Comparative analysis of human omental milky sport between the patients with colon cancer and the control group, článek v periodiku: Bratislava Medical Journal 2017, 118(110):580-584.

 1. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Humeňanská A., Polák Š.: Omentum majus and milky sports as an important part of the immune system, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(9):383-386.

 1. Vaculová J., Gallo J., Hurník P., Motyka O., Goodman S.B., Dvořáčková J.: Low intrapatient variability of histomorfological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthropaties, článek v periodiku: Journal of Biomedical matrials research part B: Applied Biomaterials 2017, Oct 16: doi: 10.1002/jbm.b.33990

16. Ryška, A., Horký, O., Berkovcová, J., Tichá, I., Kalinová, M., Matějčková, M., Bóday, A., Drábek, J., Martínek, P., Šimová, J., Sieglová, K., Vošmiková, H.
Malignant melanoma, from classical histology towards molecular genetic testing [Maligní melanom, od klasické histologie k molekulárně genetickému testování]
(2017) Klinicka Onkologie, 30 (3), pp. 182-189.

 1. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Faistová H., Hurník P., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J., Káňa M.: Světlobuněčný tubulopapilární karcinom: zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním, Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

 1. Židlík V., Uvírová M., Žiak D., Faistová H., Nieslanik J., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

19. Martina Sláviková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Jana Mazurová, Radek Měch , Jana Žmolíková , Barbara Kantorová, Romana Skalíková, Petra Heranová, Magdalena Uvírová, Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. CALR mutační profil pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, poster OHD

20. Irena Urbanovská, Radek Měch, Jarmila Šimová, Yvetta Žebráková, David Konvalinka, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, VÝZNAM MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ CNS, Dni molekulovej patológie, 22.-23.6.2017, Martin, poster

 1. Ondruššek R., Žiak D., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Three cases of breast carcinoma with osteoclastic, multinucleated giant cells. Clinicopathological and imunohistochemicyl study of osteoclastic multinucelated giant cells, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

 1. Židlík V., Žiak D., Brychtová S., Uvírová M., Šustíková J., Nieslanik J., Ondruššek R., Hurník P., Faistová H., Dvořáčková J.: Immunohistochemical analysis of PD-L1 expression in malignant melanomas and melanocytic nevi, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

 1. Židlík V., Brychtová S., Uvírová M., Žiak D., Gajdičiarová I., Faistová H., Šnajdrová B., Ondruššek R., Hurník P., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinů FOXP3 a PD-L1 u maligních melanomů a melanocytárního névů, poster na Svatomartinském sklíčkovém semináři brněnských pracovišť a semináři histologických laborantů

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami