Seznam nabízených vyšetření

 • Diagnostická činnost z tkáňových vzorků – bioptické vyšetření v celé šíři s metodikou aktuální moderní patologie včetně molekulární patologie
 • Cytologická vyšetření v celém rozsahu, tenkojehlová diagnostika (FNAB), peroperační cytologie
 • Komplexní pitevní diagnostika
 • Veterinární – bioptická a cytologická služba

  Seznam protilátek
  Seznam vyšetření
  vysetreni1

  vysetreni2


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami