Seznam nabízených vyšetření

  • Diagnostická činnost z tkáňových vzorků – bioptické vyšetření v celé šíři s metodikou aktuální moderní patologie včetně molekulární patologie
  • Cytologická vyšetření v celém rozsahu, tenkojehlová diagnostika (FNAB), peroperační cytologie
  • Komplexní pitevní diagnostika
  • Veterinární – bioptická a cytologická služba

    Seznam protilátek
    vysetreni1

    vysetreni2Smlouvy se zdravotními pojišťovnami