Spolupracující a konzultační pracoviště

Konzultant Pracoviště
referenční laboratoře
Oblast konzultace
Doc. MUDr. Dvořáčková Jana, Ph.D., MIAC Ústav patologie , FN Ostrava Poruba Cytologie
Prof. MUDr. Kolář Zdeněk, Csc. Ústav patologie, LF-UP Olomouc Karcinomy prsu, prostata
Doc. MUDr. Tichý Martin , CSc. Ústav patologie, LF-UP Olomouc Kostní dřeně, ML, měkké tkáně, kůže
Prof. MUDr. Povýšil Ctibor, CSc. Ústav patologie, LF-UK Praha Kosti a měkké tkáně
Doc. MUDr. Dušková Jaroslava, CSc. Ústav patologie, LF-UK Praha Cytologie
Prof. MUDr. Kodet Roman, CSc. Ústav patologie, Motol Praha Dětské tumory
RNDr. Lodererová Alena IKEM Praha ISH – HPV
Prof. MUDr. Mandys Václav, CSc. FN Královské Vinohrady Stromální tumory, neuroendokrinní nádory
Doc. MUDr. Zámečník Josef, Ph.D. Ústav patologie Motol Praha Neuropatie, Muculopatie
Doc. MUDr. Honsová Eva, Ph.D. IKEM Praha Renální biopsie
MUDr. Tichý Tomáš Ústav patologie, LF-UP Olomouc Plicní biopsie
Doc. MUDr. Zavadil Miloš CTM Praha Patologie placenty
Prof. MUDr. Ehrmann Jiří, Ph.D. Ústav histologie, LF-UP Olomouc Jaterní biopsie
MUDr. Buzrla Petr Ústav patologie, FN Ostrava Poruba Cytologie
Doc. MUDr. Horáček Jaroslav
Ústav patologie, FN Ostrava Poruba Cytologie

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami