Spolupracující a konzultační pracoviště

Konzultant: Titul, jméno Pracoviště referenční laboratoře Oblast konzultace
Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc Onkocytogenetika, FISH metody
Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. Př.F.- MU Brno Molekulární cytogenetika – FISH metody
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. UHKT Praha Onkocytogenetika, FISH metody
RNDr. Alexandra Oltová FN-Bohunice, pracoviště Dětské nemocnice Klasická cytogenetika – vyhodnocení karyotypu
RNDr. Radek Trojanec, PhD. Laboratoř experimentální medicíny Olomouc FISH metody
Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. UHKT Praha M-FISH,CGH

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami