Svoz materiálu

Svoz vzorků je zajištěn svozovými službami v pravidelných intervalech nebo vozidlem CGB společnosti ihned po telefonické informaci o odběru materiálu na telefonních číslech 595 700 160-179, 990 – 999 nebo 606 188 018 v pracovní dny 7:00-15:30, v ostatní dny po domluvě.

Pro spolupracující zdravotnická zařízení je svoz poskytován zdarma!


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami