CGB laboratoř a.s. provádí testování vzorků na přítomnost viru SARS-CoV-2 (COVID-19) metodou PCR již od 1. 4. 2020. Vzorky pro testování zaměstnanců OKD a.s. jí zajišťuje objednatel, kterým je Krajská hygienická stanice Ostrava (dále jen KHS Ostrava). Výsledky analýzy odebraných vzorků pak předává CGB laboratoř a.s. několikrát denně v zabezpečené formě zpět KHS Ostrava. Výsledky jsou dodávány KHS Ostrava do 24 hodin od doručení vzorku do laboratoře, ve výjimečných případech do 48 hodin.

CGB laboratoř a.s. si vede evidenci o odeslání i potvrzení doručení výsledků KHS Ostrava a nezaznamenala od počátku testování ze strany KHS Ostrava dosud žádnou komplikaci ani stížnost.

CGB laboratoř a.s. není odběrovým místem, není tedy v tomto případě v její kompetenci sdělovat výsledky pacientům.

CGB laboratoř a.s.