Vedení společnosti

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
ředitelka společnosti
595 700 170
724 345 035
Mgr. Petr Srnec, MBA
obchodní ředitel
724 557 479
Ing. Martina Dostálová
hlavní ekonom
595 700 166
725 700 799
Ing. Karla Jüngerová
ekonom
595 700 166
Ing. Jan Hluchý
personalista
595 700 114

Statutární orgán

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Ing. Jan Blaško
předseda dozorčí rady
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D
člen dozorčí rady
Mgr. Lucie Lekešová
člen dozorčí rady
RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
předseda představenstva
595 700 170
724 345 035
Ing. Václav Vachta, MBA
místopředseda představenstva
225 341 901
724 326 797
Ing. Tomáš Buchta
člen představenstva
724 285 758

Patologie

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Prim. MUDr. Dušan Žiak
primář oddělení patologie
595 700 991
602 749 577
Doc. MUDr.Jana Dvořáčková, Ph.D.
lékař
595 700 997
MUDr. Pavel Hurník
lékař
595 700 994
MUDr. Fádi Fakhouri
lékař
595 700 993
MUDr. Robert Ondruššek
lékař
595 700 179
607 115 247
MUDr. Pavel Formánek
lékař
603 519 501
MUDr. Barbora Mičulková
lékař
595 700 112
MUDr. Anton Stepanov
lékař
595 700 990
MUDr. Vladimír Židlík
lékař
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
lékař
MUDr. Vlasta Tichá, CSc.
lékař, konzultant
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
lékař, konzultant
728 332 135
MUDr. Ladislava Kučerová
lékař
MUDr. Kateřina Prokešová
lékař
MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D.
lékař
Doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
lékař
MUDr. Karel Hušek, CSc.
lékař
MUDr. Lucie Požárová
lékař
MUDr. Eliška Tvrdíková
lékař
Andrea Jalůvková
vedoucí laborantka, cytoscreener
595 700 171
722 927 320

Cytogenetika

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Mgr. Jana Žmolíková
vedoucí cytogenetiky
595 700 162
725 850 089
Jarmila Kopečková
vedoucí laborantka
595 700 161
607 213 747

Molekulární genetika

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Mgr. Jarmila Šimová
vedoucí molekulární genetiky
595 700 995
725 880 733
Bc. Andrea Krokerová
vedoucí laborantka
595 700 996

Patologie Zlín

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
MUDr. Petr Vážan
lékař
571 857 200
720 987 329
Hana Kotásková
vedoucí laborantka
571 857 116
601 085 437