Stanovení karyotypu z periferní krve odhalí případné chromosomové aberace, které mohou mít vliv na zdraví a plodnost jedince, případně zdraví jeho potenciálních potomků. Nejčastěji vyšetřujeme sterilní manželské páry, páry s opakovanými spontánními aborty, dárce spermatu, dárkyně oocytů a jedince, jejichž fyziologické znaky naznačují možný problém v jejich chromosomové výbavě.

Indikaci k vyšetření, odběr periferní krve a seznámení s problematikou genetického vyšetření provádí klinický genetik.

Požadavky na primární vzorky

Krev vyšetřované osoby je odebrána v odběrové místnosti nebo v ordinaci lékaře indikujícího vyšetření. Odebírá se krev z periferní žíly a to v množství minimálně 1 ml do odběrové soupravy firmy SARSTEDT.

Druh odběrové nádobky a přídavných látek

Sterilní odběrová souprava firmy SARSTEDT se skládá ze sterilní jehly a uzavřené sterilní zkumavky o objemu 7,5 ml s náplní práškového Heparinu. Zkumavka je opatřená štítkem, kam indikující pracoviště vypisuje jméno a datum narození nebo rodné číslo vyšetřovaného. Odběrovou soupravu poskytuje indikujícím lékařům CGB laboratoř.

Transport a skladování

Odebraná krev se uchovává při 4-8°C. Je nutné zabránit zmrznutí nebo přehřátí krve, aby se zachovaly živé buňky. Vhodnou transportní nádobkou je termoska. Transport do laboratoře je nutno zajistit co nejdříve, nejpozději do 24 hodin po odběru.