S progresí karcinomu prostaty je spojeno mnoho chromosomových a genetických abnormalit. Nejčastější pozorované chromosomální aberace jsou ztráta části chromosomu 8p22 (gen pro nádorový supresor LPL-lipoprotein lipase) a amplifikace oblasti 8q24 (oblast onkogenu c- myc), které mají prognostický význam.
V naší laboratoři vyšetřujeme prognostické znaky u karcinomu prostaty metodou FISH sondou Pro Vysion.

  • Materiál: Histologické parafínové bločky
  • Tkáň v transportní nádobce v konzervačním roztoku Fine Fix