Histologický materiál je vyšetřován metodou FISH ke stanovení -potvrzení diagnózy, pro subklasifikaci onemocnění. Nalezené genetické abnormality jsou ve většině považovány za negativní prognostický marker a jsou důležité při volbě terapie.
Jedná se především o translokace chromosomů, které jsou odlišné pro různé typy lymfomů:

  • Mantle cell lymfom – t(11;14) deregulace cyclinu D1 Regulátor buněčného cyklu
  • Folikulární lymfom – t(14;18) deregulace BCL 2 genu souvisí s apoptózou
  • Burkittův lymfom – t(8;14) deregulace c-myc genu oblast myc promotoru obsahuje DNA sekvence, které mají potenciál formovat neobvyklé DNA struktury jako triplexy nebo quadruplexy DNA

  • Materiál: histologické parafínové bločky
  • Vyšetřovací doba 5 dní od příjmu bločku.