Činnost laboratoře molekulární genetiky v rámci CGB laboratoře a.s. v Ostravě byla zahájena na sklonku roku 2003. Od té doby až do současnosti se díky špičkovému technickému vybavení a personálnímu obsazení zařadila mezi nejmodernější laboratoře molekulární genetiky v České republice.

V současnosti nabízíme široké spektrum vyšetření jak dědičných, tak získaných onemocnění. Také provádíme vyšetření pacientů s nádorovými onemocněními a stanovení přítomnosti infekčních agens. V neposlední řadě nabízíme i rychlé vyšetření plodové vody na nejčastější aneuploidie chromosomů 13, 18, 21, X, Y – tzv. Amnio-PCR.

Další informace

Personální obsazení

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Mgr. Jarmila Šimová
vedoucí molekulární genetiky
595 700 995
725 880 733
Bc. Andrea Krokerová
vedoucí laborantka
595 700 996

Spolupracující a konzultační pracoviště

Konzultant: Titul, jméno
Pracoviště referenční laboratoře
Oblast konzultace
RNDr. T. Vaněček
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň
molekulární genetika
Mgr. Z. Hrubá
Centrum molekulární biologie a genové terapie, Brno
molekulární genetika
RNDr. H. Vošmíková
Molekulární biologie ÚKBD, FN, Hradec Králové
molekulární genetika

V případě potřeby využíváme spolupráce s referenčními laboratořemi pro jednotlivá onemocnění, více na webových stránkách www.uhkt.cz.

Laboratorní příručka – Molekulární genetika

Laboratorní příručka – Molekulární genetika ke stažení zde (PDF)