Činnost laboratoře molekulární genetiky v rámci CGB laboratoře a.s. v Ostravě byla zahájena na sklonku roku 2003. Od té doby až do současnosti se díky špičkovému technickému vybavení a personálnímu obsazení zařadila mezi nejmodernější laboratoře molekulární genetiky v České republice.

V současnosti nabízíme široké spektrum vyšetření jak dědičných, tak získaných onemocnění. Také provádíme vyšetření pacientů s nádorovými onemocněními a stanovení přítomnosti infekčních agens. V neposlední řadě nabízíme i rychlé vyšetření plodové vody na nejčastější aneuploidie chromosomů 13, 18, 21, X, Y – tzv. Amnio-PCR.

Další informace

Personální obsazení

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Iveta Janáčková, DiS.
laborantka, manažer kvality
595 700 996
722 120 398
Mgr. Jarmila Šimová
vedoucí molekulární genetiky
595 700 995
725 880 733
RNDr. David Konvalinka
molekulární genetik
595 700 115
725 026 111
Mgr. Michaela Smolíková
molekulární genetik
595 700 995
Mgr. Barbora Kubová
molekulární genetik
595 700 995
725 026 229
Mgr. Irena Urbanovská
molekulární genetik
595 700 113
724 813 359
Mgr. Radek Měch
molekulární genetik
595 700 115
Bc. Andrea Krokerová
laborantka
595 700 996
605 267 388
Yvetta Žebráková, DiS.
laborantka
595 700 995
605 267 388
Bc. Jana Mazurová
laborantka
595 700 996
Bc. Leszek Trombík
laborant
595 700 996
Bc. Lucie Králová
laborantka
595 700 996
Mgr. Pavla Satková, Ph.D.
molekulární genetik
595 700 164
Mgr. Kristýna Nešporová
laborantka
595 700 996
Bc. Iveta Kasáková
laborantka
595 700 996
Mgr. Květoslava Lysková
molekulární genetik
595 700 164
Mgr. Kateřina Vaňáková
molekulární genetik
595 700 164
Bc. Markéta Kosubová
laborantka
595 700 996
Mgr. Kateřina Olívková
laborantka

Spolupracující a konzultační pracoviště

Konzultant: Titul, jméno
Pracoviště referenční laboratoře
Oblast konzultace
RNDr. T. Vaněček
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň
molekulární genetika
Mgr. Z. Hrubá
Centrum molekulární biologie a genové terapie, Brno
molekulární genetika
RNDr. H. Vošmíková
Molekulární biologie ÚKBD, FN, Hradec Králové
molekulární genetika

V případě potřeby využíváme spolupráce s referenčními laboratořemi pro jednotlivá onemocnění, více na webových stránkách www.uhkt.cz.

Laboratorní příručka – Molekulární genetika

Laboratorní příručka – Molekulární genetika ke stažení zde (PDF)