Chlamydia trachomatis (C. trachomatis, CT) patří mezi nejčastější pohlavně přenosné bakteriální onemocnění. Ročně se jimi v Evropě nakazí okolo 3 miliónů lidí, v USA dokonce 4 milióny, z nichž drtivá většina zůstává nediagnostikována. Přesná prevalence v ČR není známa, ale údaje z okolních států udávají výskyt u 5 – 15 % osob celkové populace. Nejrizikovější skupinou je sexuálně aktivní mládež (zvláště dívky) do 20 let a dospělí (především ženy) ve věku 20-24 let. Nejčastější je výskyt u adolescentních dívek a mladých žen.

C. trachomatis je nepohyblivý, obligátně intracelulární, gram-negativní bakteriální organismus. Chlamydiální infekce jsou zodpovědné za cervicitidu, záněty pánve, dětskou i adultní konjunktivitidu a pneumonitidu, uretritidu, epididymitidu, proktitidu a další komplikace. Infekce probíhá velice často bezpříznakově, 70-80 % žen a více než 50 % mužů nemá žádné příznaky onemocnění. I když v mnoha případech zůstává infekce zdánlivě asymptomatická, jsou následky neléčené chlamydiózy, zvláště u žen, velmi závažné. Mohou vyústit v neplodnost, záněty pánevních orgánů, chronické bolesti a také v mimoděložní těhotenství. Hluboký pánevní zánět je celosvětově velkým zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem. Důležité jsou i jeho již výše uvedené pozánětlivé následky (tubulární sterilita a mimoděložní těhotenství). V evropských studiích byla u 60 % případů jako původce salpingitis diagnostikována C. trachomatis.

Chlamydiové infekce jsou v České republice nadále podceňovány, není zaveden rutinní screening a přetrvává jejich vysoká incidence. Příznaky infekce u žen jsou nejčastěji poševní výtok a dysurie. Poměrně časté je i postkoitální krvácení. Chlamydiální záněty pánevních orgánů jsou provázeny bolestmi v pánevní, děložní a adnexální oblasti. U mužů je infekce obtížně odlišitelná od gonokokální uretritidy.

Materiál pro vyšetření:

Vzorky pro analýzu musí být označeny štítkem se jménem a příjmením pacienta a datem narození (nebo rodným číslem).

Vhodný materiál pro detekci CT DNA:

  • cervikální stěr, provedený sterilní odběrovou soupravou cobas® PCR Female Swab Sample Kit (Roche), do transportu uložit vzorek při teplotě +2 až +30 °C
  • výtěr z uretry, uložený do cobas® PCR Media Kit (Roche), do transportu uložit vzorek při teplotě +2 až +30 °C
  • moč, přenesená do cobas® PCR Urine Sample Kit (Roche), do transportu uložit vzorek při teplotě +2 až +30 °C

Dokumentace:

  • přiložená žádanka specifikující druh požadovaného vyšetření a obsahující nezbytné údaje o pacientovi.

Odběrové soupravy (s podrobným návodem k použití) poskytneme na požádání zdarma.

Transport vzorků do laboratoře:

Zajištěn svozem CGB laboratoře a.s. při teplotě +2 až +30 °C. Více info zde…

Metoda detekce:

  • stanovení přítomnosti CT DNA provádíme pomocí cobas® 4800 CT/NG Test (Roche) na principu izolace DNA patogenu a následné detekce pomocí real-time PCR.

Délka trvání vyšetření a způsob vydání závěrečné zprávy:

  • požadované vyšetření a vydání závěrečné zprávy je realizováno během 1 měsíce od převzetí vzorku (v závislosti na počtu přijatých vzorků v daném období)
  • v případě vzorku s označením STATIM je vyšetření a vydání závěrečné zprávy provedeno do 2-3 pracovních dnů po převzetí vzorku
  • závěrečné zprávy o výsledku jsou z laboratoře zasílány písemně pouze zadavateli vyšetření – lékaři, oprávněnému indikovat toto vyšetření