Mycoplasma genitalium (M. genitalium) je jedním z pohlavně přenosných bakteriálních onemocnění. Jedná se o nejmenší volně žijící bakterie, mají nejmenší genom i počet genů. Nejčastěji infikuje urogenitální trakt, ačkoli byly popsány i případy infekce jiných tělních tkání a orgánů.

Ačkoli nejsou známa přesná čísla pro Českou Republiku, údaje z výzkumů v USA uvádějí, že infekce M. genitalium je třetí nejčastější pohlavně přenosnou chorobou a se vyskytuje až u 1 % populace, zvláště pak u mladých lidí. U žen je infekce M. genitalium běžně nalézána ve spojení s bakteriální vaginitidou, dále je infekce tímto patogenem příčinou cervicitidy a uretritidy. I když v mnoha případech probíhá infekce zdánlivě asymptomaticky, následky neléčené infekce mohou dále vyústit v pánevní zánětlivou chorobu (pelvic inflammatory disease, PID), (akutní) endometritidu či být příčinou předčasného porodu, popř. abortu. U mužů je jednou z hlavních příčin výskytu negonokokální uretritidy.

Kultivace tohoto patogenu je velmi obtížná a trvá několik týdnů až měsíců. Sérologická vyšetření jsou pro rutinní diagnostiku nevhodná. Z tohoto důvodu se vyšetření provádí metodou real-time PCR, umožňující včasné zachycení přítomnosti DNA infekčních agens a následné zahájení léčby. Citlivost této metody umožňuje zachytit se 100% přesností nejméně 500 kopií genomu M. genitalium (v 1ml vzorku).

Materiál pro vyšetření

Vzorky pro analýzu musí být označeny štítkem se jménem a příjmením pacienta a datem narození (nebo rodným číslem).

Vhodný materiál pro detekci M. genitalium:

  • cervikální stěr, provedený sterilní odběrovou soupravou DNAPAP Cervical Sampler, do transportu uložit vzorek při teplotě +4 až +25°C
  • výtěr z uretry (u mužů) uložený do STM (součást odběrové soupravy DNAPAP Cervical Sampler), do transportu uložit vzorek při teplotě +4 až +25°C
  • močový sediment (první proud moči), do transportu uložit vzorek v chladničce

Odběrové soupravy poskytneme na požádání zdarma.

Dokumentace:

Přiložená žádanka specifikující druh požadovaného vyšetření a obsahující nezbytné údaje o pacientovi.

Transport vzorků do laboratoře:

Zajištěn svozem CGB laboratoře a.s. Více info zde…

Metoda detekce

Detekce přítomnosti DNA M. genitalium se provádí metodou real-time PCR pomocí Mycoplasma genitalium Real-TM kitu (Sacace).

Délka trvání vyšetření a způsob vydání závěrečné zprávy:

  • požadované vyšetření a vydání závěrečné zprávy je realizováno během 7 – 10 pracovních dnů po převzetí vzorku (v závislosti na počtu přijatých vzorků v daném období)
  • v případě vzorku s označením STATIM je vyšetření a vydání závěrečné zprávy provedeno do 2-3 pracovních dnů po převzetí vzorku
  • závěrečné zprávy o výsledku jsou z laboratoře zasílány písemně pouze zadavateli vyšetření – lékaři, oprávněnému indikovat molekulárně genetické vyšetření