Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae, NG) je nepohyblivá, aerobní, gramnegativní bakterie. U žen je infekce N. gonorrhoeae, ať už symptomatická či asymptomatická, příčinou endocervicitidy, uretritidy a často pánevní zánětlivé chorobu (pelvic inflammatory disease, PID). Následkem této infekce dochází často ke zjizvení vejcovodů, což může být jednou z příčin neplodnosti. Dalším z nepříznivých účinků je až 10-ti násobné zvýšení rizika mimoděložního těhotenství či endometritida. Infekce N. gonorrhoeae dále až pětinásobně zvyšuje riziko HIV infekce při kontaktu s tímto virem.

U mužů je jednou z hlavních příčin výskytu gonokokální uretritidy. Předběžná diagnóza Neisseria gonorhoeae se tradičně provádí tak, že se izolují organismy z kultur klinických vzorků s použitím Gramova barvení pro morfologická pozorování. Definitivní diagnóza může být stanovena pozitivním oxidázovým nebo katalázovým testem. Lepších výsledků lze dosáhnout detekcí antigenů a hybridizací specifických sond s nukleovými kyselinami patogenu.

V poslední době se metody hybridizace nukleových kyselin používají pro detekci Neisseria gonorrhoeae u klinických vzorků ohrožených skupin obyvatelstva, přičemž se používají jak endocervikální vzorky od žen, tak i uretrální vzorky mužských pacientů. Mezi tyto testy patří i námi používaná technologie Hybrid Capture 2, využívající hybridizace komplementární RNA sondy s bakteriální DNA.

Materiál pro vyšetření:

Vzorky pro analýzu musí být označeny štítkem se jménem a příjmením pacienta a datem narození (nebo rodným číslem).

Vhodný materiál pro detekci GC DNA:

  • cervikální stěr, provedený sterilní odběrovou soupravou cobas® PCR Female Swab Sample Kit (Roche), do transportu uložit vzorek při teplotě +2 až +30 °C
  • výtěr z uretry, uložený do cobas® PCR Media Kit (Roche), do transportu uložit vzorek při teplotě +2 až +30 °C
  • moč, přenesená do cobas® PCR Urine Sample Kit (Roche), do transportu uložit vzorek při teplotě +2 až +30 °C

Dokumentace:

  • přiložená žádanka specifikující druh požadovaného vyšetření a obsahující nezbytné údaje o pacientovi

Odběrové soupravy (s podrobným návodem k použití) poskytneme na požádání zdarma.

Transport vzorků do laboratoře:

Zajištěn svozem CGB laboratoře a.s. při teplotě +2 až +30 °C. Více info zde…

Metoda detekce:

  • stanovení přítomnosti NG DNA provádíme pomocí cobas® 4800 CT/NG Test (Roche) na principu izolace DNA patogenu a následné detekce pomocí real-time PCR

Délka trvání vyšetření a způsob vydání závěrečné zprávy:

  • požadované vyšetření a vydání závěrečné zprávy je realizováno během 1 měsíce od převzetí vzorku (v závislosti na počtu přijatých vzorků v daném období)
  • v případě vzorku s označením STATIM je vyšetření a vydání závěrečné zprávy provedeno do 2-3 pracovních dnů po převzetí vzorku
  • závěrečné zprávy o výsledku jsou z laboratoře zasílány písemně pouze zadavateli vyšetření – lékaři, oprávněnému indikovat toto vyšetření