Ročně na kolorektální karcinom celosvětově umírá přibližně 500 000 lidí, čímž se karcinom tlustého střeva stává po karcinomu plic druhým nejčastějším nádorovým onemocněním způsobujícím úmrtí. V raných stádiích se onemocnění může vyvíjet bez jakýchkoli příznaků. Pokud je kolorektální karcinom detekován v časném stádiu, je léčba velmi úspěšná. Z toho důvodu by pravidelný screening na kolorektální karcinom měl být nedílnou součástí běžné zdravotní péče u osob starších 50 let.

Jaké metody jsou k dispozici pro časnou detekci kolorektálního karcinomu?

V řadě zemí existují předpisy pro screening. Obvykle se doporučuje provést jedenkrát za rok test detekce okultního krvácení (TOKS) ve stolici nebo jedenkrát za 10 let ambulantní kolonoskopii. Oba tyto testy jsou účinné v boji proti kolorektálnímu karcinomu. Bohužel pouze malá část cílové populace pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné a pracné. Test Septin 9 je proto přijatelnou alternativou.

Co je test Septin 9?

Septin 9 je krevní test, který lze provést jako první krok při časné detekci kolorektálního karcinomu. Tento test umožňuje v krevní plazmě detekovat marker specifický pro kolorektální karcinom. Lékař odebere krev, kterou poté odešle do diagnostické laboratoře k analýze. Pokud je ve vzorku detekován tento marker, existuje u pacienta zvýšená pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy nebo pro zahájení léčby. Test nenahrazuje provedení kolonoskopického vyšetření.

Materiál pro vyšetření:

  • periferní krev, odebraná šetrným způsobem (nutno zabránit hemolýze!) v minimálním objemu 18 ml (tj. minimálně 2 zkumavky po 9 ml; výrobcem schválené odběrové soupravy: Vacutainer K2EDTA nebo S-Monovette Potassium EDTA)
  • skladování do transportu teplotě +2 až +8 °C, nemrazit!

Vzorky pro analýzu musí být označeny štítkem se jménem a příjmením pacienta a datem narození (nebo rodným číslem).

Odběrové soupravy (s podrobným návodem k použití) poskytneme na požádání zdarma.

Dokumentace:

– přiložená žádanka specifikující druh požadovaného vyšetření a obsahující nezbytné údaje o pacientovi, včetně kontaktu a adresy pro zaslání výsledku vyšetření

Transport vzorků do laboratoře: při teplotě +2 až +8 °C do 24 hod od odběru, nemrazit!

Zajištěn svozem CGB laboratoře a.s. – Kontakty dopravního oddělení CGB laboratoře.

Metoda detekce:

– detekce přítomnosti genu Septin 9, respektive jeho metylované formy, se provádí pomocí certifikovaného testu (CE IVD) kitem Epi proColon v2.0 (a vyšší)

– test je založen na principu izolace volné cirkulující DNA, následné modifikace bisulfitačním kitem a finální detekce pomocí PCR v reálném čase (tzv. real-time PCR) pomocí

Výsledek vyšetření:

– výsledek je vydáván jako negativní, tj. že nebyla prokázána přítomnost metylovaného Septinu 9, či jako pozitivní, tj. že byla prokázána přítomnost metylovaného Septinu 9 (tj. u pacienta existuje zvýšená pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu) – v tomto případě se doporučuje absolvovat kolonoskopické vyšetření.

Délka trvání vyšetření a způsob vydání závěrečné zprávy:

– požadované vyšetření a vydání závěrečné zprávy je realizováno nejpozději do 4 týdnů od převzetí vzorku

– závěrečné zprávy o výsledku jsou z laboratoře zasílány písemně dle uvedených požadavků

Cena vyšetření:

Ceník pro samoplátce.
U některých zdravotních pojišťoven je možná částečná úhrada v rámci preventivních programů. Informujte se, prosím, u Vaší zdravotní pojišťovny.