Je-li anatomie naukou o zdravém lidském těle, potom je patologie vědou o organismu nemocném.

Z toho vyplývá i poslání patologie, která pomáhá ostatním lékařům při stanovování správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole účinnosti probíhající léčby apod.

Základní význam patologie tedy spočívá v diagnostice a léčbě žijících pacientů a ne, jak se laická veřejnost mylně domnívá, v pitvách zemřelých.

Pitvy, které slouží především ke stanovení příčiny úmrtí, jsou i nadále součástí oboru, i když už v podstatně menší míře, než tomu bývalo dříve a tvoří jen malou část práce patologa. Souvisí to zejména s rozvojem nových diagnostických metod a jejich zdokonalováním.

Další informace

Personální obsazení

Jméno
Pracovní pozice
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
Prim. MUDr. Dušan Žiak
primář oddělení patologie
595 700 991
602 749 577
Doc. MUDr.Jana Dvořáčková, Ph.D.
lékař
595 700 997
MUDr. Pavel Hurník
lékař
595 700 994
MUDr. Fádi Fakhouri
lékař
595 700 993
MUDr. Robert Ondruššek
lékař
595 700 179
607 115 247
MUDr. Pavel Formánek
lékař
603 519 501
MUDr. Barbora Mičulková
lékař
595 700 112
MUDr. Anton Stepanov
lékař
595 700 990
MUDr. Vladimír Židlík
lékař
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
lékař
MUDr. Vlasta Tichá, CSc.
lékař, konzultant
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
lékař, konzultant
728 332 135
MUDr. Ladislava Kučerová
lékař
MUDr. Kateřina Prokešová
lékař
MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D.
lékař
Doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
lékař
MUDr. Karel Hušek, CSc.
lékař
MUDr. Lucie Požárová
lékař
MUDr. Eliška Tvrdíková
lékař
Andrea Jalůvková
vedoucí laborantka, cytoscreener
595 700 171
722 927 320

Spolupracující a konzultační pracoviště

Konzultant: Titul, jméno
Pracoviště referenční laboratoře
Oblast konzultace
Doc. MUDr. Dvořáčková Jana, Ph.D., MIAC
Ústav patologie , FN Ostrava Poruba
Cytologie
Prof. MUDr. Kolář Zdeněk, Csc.
Ústav patologie, LF-UP Olomouc
Karcinomy prsu, prostata
Doc. MUDr. Tichý Martin , CSc.
Ústav patologie, LF-UP Olomouc
Kostní dřeně, ML, měkké tkáně, kůže
Prof. MUDr. Povýšil Ctibor, CSc.
Ústav patologie, LF-UK Praha
Kosti a měkké tkáně
Doc. MUDr. Dušková Jaroslava, CSc.
Ústav patologie, LF-UK Praha
Cytologie
Prof. MUDr. Kodet Roman, CSc.
Ústav patologie, Motol Praha
Dětské tumory
RNDr. Lodererová Alena
IKEM Praha
ISH – HPV
Prof. MUDr. Mandys Václav, CSc.
FN Královské Vinohrady
Stromální tumory, neuroendokrinní nádory
Doc. MUDr. Zámečník Josef, Ph.D.
Ústav patologie Motol Praha
Neuropatie, Muculopatie
Doc. MUDr. Honsová Eva, Ph.D.
IKEM Praha
Renální biopsie
MUDr. Tichý Tomáš
Ústav patologie, LF-UP Olomouc
Plicní biopsie
Doc. MUDr. Zavadil Miloš
CTM Praha
Patologie placenty
Prof. MUDr. Ehrmann Jiří, Ph.D.
Ústav histologie, LF-UP Olomouc
Jaterní biopsie
MUDr. Buzrla Petr
Ústav patologie, FN Ostrava Poruba
Cytologie
Doc. MUDr. Horáček Jaroslav
Ústav patologie, FN Ostrava Poruba
Cytologie

Seznam nabízených vyšetření

  • Diagnostická činnost z tkáňových vzorků – bioptické vyšetření v celé šíři s metodikou aktuální moderní patologie včetně molekulární patologie
  • Cytologická vyšetření v celém rozsahu, tenkojehlová diagnostika (FNAB), peroperační cytologie
  • Komplexní pitevní diagnostika
  • Veterinární – bioptická a cytologická služba
    Seznam protilátek
    Seznam vyšetření

Gynekologická cytologie – screening

CGB laboratoř a.s je doporučena ministerstvem zdravotnictví ČR k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Ročně je zde vyšetřeno cca 100 000 gynekologických cytologií. Od 1.1.2011 je laboratoř vzhledem ke splnění požadovaných kritérií zařazena mezi 6 laboratoří provádějích testaci HPV v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR.

CGB laboratoř a.s. má pro tuto činnost uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Poskytujeme také služby pro samoplátce ( viz ceník služeb pro samoplátce).

Soubory ke stažení:

Dopis gynekologům 02.2011 (PDF)

HPV leták (PDF)

INNO LIPA HPV Genotyping (PDF)

Průvodní sdělení (PDF)

Liquid Based Cytology

Laboratorní příručka – Patologie

Laboratorní příručka – Patologie ke stažení zde (PDF)

Laboratoře

Pracoviště Zlín

Od 1. 1. 2017 došlo k rozšíření laboratoře patologie o pracoviště ve Zlíně, které je situováno přímo v prostorách Nemocnice Atlas a.s., tř. Tomáše Bati 5135, Zlín.

Personální obsazení:

MUDr. Petr Vážan – lékař
+420 571 857 200
+420 720 987 329
vazan@pathology.cz

Hana Kotásková  – laborantka
+420 571 857 116
+420 601 085 437

Laborantky: Jarmila Juříková, Ivana Mrákotová, Martina Šopíková

Jiný odborný pracovník, dokumentační pracovník: Ludmila Výmolová

Seznam používaných protilátek Zlín